Prejsť na obsah
Výskum

Zástupca FEI získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky

Za rok 2013 v kategórií „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokovudelili cenu Ing. Martinovi Weisovi, PhD., ktorý pôsobí na Ústave elektroniky a fotoniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobí aj ako hosťujúci výskumník na Tokijskom technologickom inštitúte. Ocenenie získal za významný prínos k rozvoju vedy a výskumu v oblasti organickej elektroniky a za mimoriadny príspevok k budovaniu vedeckej školy na svojom pracovisku.