Prejsť na obsah
Verejnosť

Martin Weis je odborníkom na organickú elektroniku. Pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR si prevzal vo štvrtok 14. 11. 2013 počas galavečera v rámci  Týždňa vedy a techniky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne udeľuje prestížnu cenu ministra najvýznamnejším predstaviteľom vedecko – technickej komunity na Slovensku. 

Za rok 2013 v kategórií „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ získal cenu Ing. Martinovi Weisovi, PhD., ktorý pôsobí na Ústave elektroniky a fotoniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobí aj ako hosťujúci výskumník na Tokijskom technologickom inštitúte. Ocenenie získal za významný prínos k rozvoju vedy a výskumu v oblasti organickej elektroniky a za mimoriadny príspevok k budovaniu vedeckej školy na svojom pracovisku.

“Som vďačný Slovenskej technickej univerzite za jedinečnú možnosť vytvoriť vedecké pracovisko orientované na výskum v oblasti organickej elektroniky. Mojim cieľom je, aby toto pracovisko bolo nie porovnateľné, ale lepšie ako u japonských kolegov,” hovorí Weis.

Organická elektronika je často označovaná ako „elektronika budúcnosti“. Výskum M. Weisa a jeho tímu je tak veľmi aktuálny.

„Výskum vnímam do istej miery ako hru. Máme hádanku, ktorú sa snažíme vyriešiť a urobiť krok ďalej. Na trhu sa s organickou elektronikou  môžeme stretnúť už dnes, ide o OLED displeje či televízne obrazovky, ktoré prinášajú lepšiu vernosť farieb a vyššie rozlíšenie. Náš výskum smeruje k tomu, ako výrobu technológií zlacnieť a ako zlepšiť ich odolnosť,“ hovorí.

V poslednom období organická elektronika nachádza uplatnenie aj v zdravotníctve. Vznikajú senzory, ktoré možno umiestniť na telo, alebo môžu byť súčasťou oblečenia a monitorovať zdravotný stav. Vývoju takýchto senzorov sa venuje aj tím na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Weis obhájil dizertačnú prácu v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Vedeckú kariéru začal ako pracovník na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Následne pôsobil dva roky na Tokijskom technologickom inštitúte v Japonsku, s ktorým dodnes spolupracuje. V posledných rokoch sa zaoberá výskumom v oblasti organických materiálov, polovodičov a organickej elektroniky.

Počas 7 rokov pripravil 100 karentovaných publikácií  a jeho články boli citované viac ako 500 krát. Weis sa zaslúžil o rozvoj spolupráce FEI STU s významnými vedeckými organizáciami či priemyselnými partnermi. Dopomohol k vytvoreniu univerzitných partnerstiev s vedeckými inštitúciami v Japonsku, Číne a v Írsku. Prispel tiež k rozvoju nových moderných laboratórií určených na výskum a vývoj organických systémov využiteľných v praxi.


Vedecký tím roka je z Materiálovotechnologickej fakulty STU:

Ocenenie Vedecký tím roka získal tím spoločného pracoviska
Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, za výkum a vývoj pokročilých kovových materiálov a kompozitov.

Martin Weis z FEI STU sa stal Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov

Foto: M. Weis

Rozhovor s M. Weisom na zive.sk

Rozhovor na science.sk