Prejsť na obsah
Výskum

Ocenenie za „Významné umelecké alebo architektonické dielo” získali:

2016 - doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., FA STU:

za projekt „DUNA bird watching” – pozorovateľne vtáctva DUNA na Hrušovskej zdrži. Išlo o spoločný projekt pedagógov a študentov Fakulty architektúry STU a nórskej Bergen School of Architecture v rámci EHP projektu Experimental Wooden Climatic Chamber /EWCC. Ocenená mala v projekte úlohu koordinátorky a odbornej garantky.

 

Ocenenie za „Významné umelecké alebo architektonické dielo pracovníka STU do 30 rokov alebo študenta STU” získali:

2016 -  Ing. arch. Anna Gondová a Ing. arch. Eva Belláková z FA STU:

za výstavu „Kelti z Bratislavy” v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade.