Prejsť na obsah
Výskum

2019 - prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Víťazmi v kategórii Originálne umelecké dielo sa stali za súborné dielo z oblasti teórie a dejín architektúry prezentujúce tvorivú a architektonickú činnosť architekta Michala M. Harminca. Výstupy napĺňajú kritériá kladené na závažné umelecké diela prezentované doma i v zahraničí na pôde renomovaných inštitúcií. Sú realizované formou dvoch výstav (Budapešť, Bratislava) a monografie.

2018 - Mgr. Art. Mgr. Tatiana Lesajová z FA STU

Víťazom v kategórii Originálne umelecké dielo sa stala s kolekciou Adamantine. Ide o kolekciu šperkov z vysoko lešteného mramoru a mosadze. Adamantine odkazuje na pevnosť, stálosť, silu materiálu, rovnako ako i na vysoký lesk porovnateľný s diamantom. Kolekcia sa vyznačuje čistotou a jednoduchosťou. Všetky šperky sú tvarom minimalistické, ručne vyrobené z bieleho a čierneho mramoru.

2018 - Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.

Víťazom v kategórii Originálne architektonické dielo sa stala za Verejný priestor Jama Park. Katarína Fejo je spoluautorka architektonickej úpravy bývalého cyklistického štadióna v Bratislave. Rozloha riešeného územia je 17 655 m2. Návrh nadväzuje na pôvodnú cyklistickú dráhu a horná úroveň je charakteristická vyhliadkovými mólami s aktivitami, športom a urbanizovanou mestskou zeleňou. Dolná úroveň je špecifická živelnou urastenou zeleňou, vodnou plochou – jazierkom, prírodným amfiteátrom a priestormi na oddych.  

2017 - Mgr. Bohuš Kubinský z FA STU

Víťazom v kategórii Originálne umelecké dielo sa stal s projektom CACHE, ktorého témou je spomienka na židovskú komunitu v Topoľčanoch a jej tragickú históriu, pripomínanú cez netradičné nevýtvarné médium – maces, krehký nekvasený chlieb pochádzajúci zo židovskej kultúry.

 

2016 - doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., FA STU:

Ocenenie za Významné umelecké alebo architektonické dielo za projekt „DUNA bird watching” – pozorovateľne vtáctva DUNA na Hrušovskej zdrži. Išlo o spoločný projekt pedagógov a študentov Fakulty architektúry STU a nórskej Bergen School of Architecture v rámci EHP projektu Experimental Wooden Climatic Chamber /EWCC. Ocenená mala v projekte úlohu koordinátorky a odbornej garantky.

2016 -  Ing. arch. Anna Gondová a Ing. arch. Eva Belláková z FA STU:

Ocenenie za Významné umelecké alebo architektonické dielo pracovníka STU do 30 rokov alebo študenta STU za výstavu „Kelti z Bratislavy” v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade.