Prejsť na obsah
Výskum

Ocenenia za publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch:

2019 - prof. Ing. Ján Szolgay, PhD, prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., SvF

za článok v časopise NATURE Changing climate both increases and decreases European river floods,volume 573, pages 108-111 (2019), 28 August 2019, 7 citácií,

2018 - Ing. Tibor Lieskovský, PhD., SvF STU

za článok v časopise SCIENCE Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala (361, Issue: 6409, Pages: 1355-+, 28.9.2018). Článok prezentuje výsledky prelomového výskumu mayskej civilizácie založené na výsledkoch laserového scanovania pralesa. 

2017 - prof. Ing. Ján Szolgay, PhD, prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., SvF STU:

za článok v časopise NATURE - Changing climate shifts timing of European floods, Science, Vol. 357, 2017, Issue 6351, pp. 588-590.

2016 – Ing. Pavol Jakubec, PhD., FCHPT STU:

za článok v časopise NATURE, Platforma pre objav nových makrolidických antibiotík (A platform for the discovery of new macrolide antibiotics) (Volume: 533, Issue: 7603, Pages: 338-+, published: May 19 2016)
Rozhovor s P. Jakubcom

2015 - prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FCHPT STU:

ako jediný autor zo Slovenska medzi najcitovanejšími autormi sveta, jeho práca je evidovaná v databáze www.mostcited.com. Ako autor je uvedený aj v publikácií  THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL SCIENTIFIC MINDS 2015, ktorú vydal Thomson Reuters v roku 2016 (celkovo 10 648 citácií).

 

Publikácie, ktoré boli publikované počas ostatných troch rokov a získali atribút highly cited paper v databáze WOS:

2017 – 2019 - Ing. Michal Zalibera, PhD., FCHPT

za článok Air-stable redox-active nanomagnets with lanthanide spins radicalbridged by a metal-metal bond, NATURE COMMUNICATIONS, Volume: 10, Article Number: 571, DOI: 10.1038/s41467-019-08513-6, Published: FEB 4 2019, 13 citácií za 2019

  

Ocenenia za práce zverejnené vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom v odbore:

2018 - , Ing. Michal Zalibera, PhD., FCHPT STU

za článok Atomic-Scale Explanation of O-2 Activation at the Au-TiO2 Interface, (Vol. 140, iss. 51, s. 18082-18092, 12/2018), časopis Journal of the American Chemical Society, IF 14,357.

2017 - Dr. Michaela Musilová, MSc., FEI STU:

za článok Microbially driven export of labile organic carbon from the Greenland ice sheet, Nature Geoscience, 10, 2017, 360-365, IF 13,941.

2016 - Ing. Ivan Šalitroš, PhD., FCHPT STU:

za článok v Angewandte Chemie - International Edition (impakt faktor 11,709): Divergentná koordinačná chémia: Paralelná syntéza štvorjadrového železnatého komplexu so štruktúrou mriežky v dvoch tautomérnych formách (Divergent Coordination Chemistry: Parallel Synthesis of [2×2] Iron(II) Grid-Complex Tauto-Conformers).

2015:

Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU:

za súbor 4 prác publikovaných v časopise IEEE Transactions on Fuzzy Systems (IF = 8,75) (publikácie autora z STU v časopise s najvyšším IF v kategórii podľa JCR Artificial Intelligence Sci),

Ing. Ivan Šalitroš, PhD., FCHPT STU:

za prácu autora z STU publikovanú v časopise ACS Nano (IF = 12,88) (publikácia s najvyšším absolútnym IF),

Mgr. Monika Kováčová, PhD., SjF STU:

za 2 práce autorky z STU publikované v časopise Nature Communications (IF = 11,47) (publikácie s druhým najvyšším absolútnym IF),

Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., SvF STU:

za prácu autora z STU publikovanú v časopise Hydrology and EarthSystem Sciences (IF = 3,76) (publikácia s druhým najvyšším IF relatívne v kategórii podľa JCR Water resource sciences).

  

Vedecké práce s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa SCI:

2018 - , Ing. Miriama Šimunková, prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FCHPT STU

za článok Targeting Free Radicals in Oxidative Stress-Related Human Diseases, (Volume: 38, Issue: 7, Pages: 592-607, 7/2017), časopis TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES (68 citácií).

2017 - prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FCHPT STU:

za článok: Redox- and non-redox-metalinduced formation of free radicals and their role in human disease, ARCHIVES OF TOXICOLOGY vol. 90, 2017, pp. 1-37. (80 citácií).

2016 - doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., FCHPT STU:

za článok Nový elektrochemický prístup pre citlivé sledovanie purínových DNA báz: Simultánne stanovenie guanínu a adenínu v biologických vzorkách pomocou bórom dopovanej diamantovej elektródy (Modification-free electrochemical approach for sensitive monitoring of purine DNA bases: Simultaneous determination of guanine and adenine in biological samples using boron-doped diamond electrode) publikovaný v Sensor and Actuators B: Chemical (31 citácií).

2015 - prof. RNDr. Anna Kolesárová, PhD., FCHPT STU a prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU:

za prácu Generation of linear orders for intervals by means of aggregation functions, Bustince H.1, Fernandez J.1, Kolesárová A. 2, Mesiar R.3,4, FUZZY SETS AND SYSTEMS  Volume: 220 Pages: 69-77 Published: JUN 1 2013 DOI: 10.1016/j.fss.2012.07.015 s celkovým počtom citácií 37 (bez autocitácií);