Prejsť na obsah
Výskum

Vedec roka STU

Od roku 2007 každoročne rektor udeľuje prestížne ocenenie Vedec roka STU. Ocenenie je vyjadrením osobitného uznania najlepším vedcom a vedeckým kolektívom na STU za významný vedecký prínos.

Rektor STU oceňuje každoročne aj významných profesorov roka STU za jednotlivé fakulty. Na fotografii sú s rektorom  Robertom Redhammerom (z ľava do prava) ocenení profesori STU roka 2015: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (FA), prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. (FEI), prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (SjF), prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (SvF), prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (MTF) spolu s spolu s oceneným Vedcom roka prof. Ing. Marcelom Miglierinim, DrSC. (FEI) a mladým vedeckým pracovníkom roka Ing. Tomášom Mackuľakom, PhD..   Foto: Matej Kováč

Rektor STU oceňuje každoročne aj významných profesorov roka STU za jednotlivé fakulty. Na fotografii sú s rektorom  Robertom Redhammerom (z ľava do prava) ocenení profesori STU roka 2015: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (FA), prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. (FEI), prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (SjF), prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (SvF), prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (MTF) spolu s oceneným Vedcom roka prof. Ing. Marcelom Miglierinim, DrSC. (FEI) a mladým vedeckým pracovníkom roka Ing. Tomášom Mackuľakom, PhD. 

Foto: Matej Kováč

Mladý vedec roka STU

Od roku 2007 každoročne rektor udeľuje tiež prestížne ocenenie mladý vedecký pracovník (do 35 rokov) ako prejav uznania za výsledky vo vedeckom výskume.

Ocenenie mladi 2016 aj s popismi, kto je tam: Kolektív FCHPT STU: Ing. Tomáš Mackuľák, PhD., doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD . ocenení za príspevok k monitoringu výskytu a možností eliminácie drog, liečiv a rezistentných druhov baktérií v odpadových vodách na Slovensku.

Kolektív FCHPT STU: Ing. Tomáš Mackuľák, PhD., doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. ocenení za príspevok k monitoringu výskytu a možností eliminácie drog, liečiv a rezistentných druhov baktérií v odpadových vodách na Slovensku.

Foto: Matej Kováč

Cena rektora STU za umelecký výkon

V snahe podporiť aj umelecké aktivity na STU od roku 2016 rektor STU oceňuje aj umelecké diela.

Projekt „DUNA bird watching“ – pozorovateľne vtáctva DUNA na Hrušovskej zdrži

Projekt „DUNA bird watching“ – pozorovateľne vtáctva DUNA na Hrušovskej zdrži

Foto: Matej Kováč

Cena rektora STU za najlepšie publikácie

V snahe zviditeľniť špičkových vedcov a ich úspechy vo zverejňovaní výsledkov od roku 2015 univerzita vyhľadáva a oceňuje autorov najzaujímavejších vedeckých publikácií v troch kategóriách: 

  1. Ocenenia za publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch
  2. Ocenenia za práce zverejnené vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom v odbore
  3. Vedecké práce s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa SCI
Ocenenie Top publikácie 2015 – Rektor STU R. Redhammer s ocenenými autormi top pubikácii za rok 2015

Ocenenie Top publikácie 2015 – Rektor STU R. Redhammer s ocenenými autormi top pubikácii za rok 2015

Foto: Matej Kováč

EXTERNÉ OCENENIA

Ocenenia celoštátneho, európskeho či svetového významu.

Zuzana Barbieriková, držiteľka ocenenia  L'Oréal-UNESCO For Women in Science
Zuzana Barbieriková (uprostred), držiteľka ocenenia L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2017 a univerzitného ocenenia Mladý vedecký pracovník STU  2016