Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Členovia Rady ÚM STU z STU:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. ÚM STU
doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. ÚM STU
doc. PhDr: Dagmar Petríková, PhD. ÚM STU
prof. Ing. Jozef Šíma, DrSc FCHPT STU
doc.. Ing. Daniela Špirková, PhD. ÚM STU
prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD. SvF STU
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. ÚM STU
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. ÚM STU
prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc. ÚM STU
prof. Ing. Stanislav Biskupič, PhD. FCHaPT STU
doc. Ing. Miloš Čambál, PhD. MTF STU
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. SvF STU
prof. Ing. Edita Hekelová , PhD. SjF STU
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. FIIT STU
doc. Ing. Zdenka Králová, PhD. FEI STU
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. FA STU

Členovia Rady ÚM STU z prostredia mimo STU:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. FM UK, vedúca Katedry manažmentu
Ing. Martin Barto, CSc. Poradca predstavenstva Volksbank Slovensko, a.s. 
Ing. arch. Miloslava Pašková MDVaRR SR, vedúca oddelenia územného plánovania 
Ing. Vladimír Sirotka , CSc.  prezident Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP)
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. prezident Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR)

Tajomníčka Rady ÚM STU:
Ing. Anna Holmanová, PhD. ÚM STU