Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania - CENTRUM EXCELENTNOSTI 


prof. Ing. arch. Finka Maroš, PhD.
vedúci centra
blok, posch./kanc.: B2, 4/5
tel.:  0905 612 465 klapka orange: 9465 e-mail: maros.finka@stuba.sk