Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Predseda:
Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

Podpredseda:
Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.

Členovia:
Prof. Ing. Igor Trávnik,PhD.
Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Doc. Ing. Dušan Baran, PhD.
Hosť. doc. Daniela Špirková, PhD.
Ing. Branislav Púchovský, PhD.
Ing. Peter Rakšányi, PhD.
Ing. Kristián Szekeres
JUDr. Janka Zajacová
Ing. Monika Zatrochová
Ing. Andrea Szabová
Ing. Martin Polák

EDITOR
Ing. Kristián Szekeres