Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Predseda:

Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

Podpredseda:

Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.

Členovia:

Prof. Ing. Igor Trávnik, PhD.

Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

Doc. Ing. Dušan Baran, PhD.

Hosť. doc. Daniela Špirková, PhD.

Ing. Branislav Púchovský, PhD.

Ing. Peter Rakšányi, PhD.

Ing. Kristián Szekeres

JUDr. Janka Zajacová

Ing. Monika Zatrochová

Ing. Andrea Szabová

Bc. Martin Polák

EDITOR

Ing. Kristián Szekeres