Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Redakčná rada

OBSAH

 

 Stanislav Belniak
Housing Market supply and demand in Poland: The role of Fundamentals

 Jan Česelský, Vladimír Koudela

Metodika analýzy fyzické dostupnosti bydlení

 Ivana Burcar Dunovic, Mladen Radujkovic, Mladen Vukomanovic

Risk register system for construction project management

 Helena Ellingerová

Triednik stavebných prác a jeho aplikácia v praxi  

 Michal Gluszak, Bartlomiej Marona

Land assembly projects in Poland: The evidence from Krakow

 Renáta Schneiderová Heralová

Hodnocení staveb v kontextu udržitelného rozvoje

 Koloman Ivanička

 Sustainable housing policy orientation in Europe

 Gabriela Kalinová

 Subjekty verejných prác a riziká

 Dana Mešťanová

Specifika vývojových aspektů bytového trhu

 Zora Petráková

 Projektové riadenie – nástroj pre riadenie rizík pri príprave a realizácii verejných prác

 Petríková Dagmar

Udržateľnosť procesov revitalizácie brownfield lokalít

 Branislav Púchovský

Spresňovanie výpočtu orientačnej ceny stavby sústavou objektivizačných koeficientov

 Daniela Špirková

Vplyv ekonomického rastu Slovenska na trh nehnuteľností

 Kristián Szekeres

Nadstavba a obnova bytových domov

 Mária Zúbková

Vývoj kvantitatívnej stránky bývania v SR a EÚ

 

Časopis bol publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/3781/06 „Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku“

ISSN 1336-944X