Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Redakčná rada 

OBSAH:

Sociální bydlení
Social Housing

autor : Petra Truhlářová, recenzent : Koloman Ivanička

The Role of Social Housing in Housing Policies
Miesto sociálneho bývania v bytovej politike

autor : Martin Polák, recenzent : Kristián Szekeres

Prieskum bývania v Holandsku
Netherlands Housing research

 autori : Dušan Uhrin , Ellen Geurts, recenzent : Kristián Szekeres

  Príprava a riadenie investičného procesu

Uplatnenie osemstupňového modelu v developmente nehnuteľností
Asset of Eight-stage Model of Real Estate Development

autori : Zuzana Chodasová, Anna Tropeková
recenzent : Branislav Púchovský

Poňatie rizika v developerskom procese
Understanding of a risk in a developing process

 autori : Mária Zúbková, Ján Matúška, recenzent : Oľga Guštafíková

Súčasné problémy public relations v Slovenskom stavebníctve
Contemporary Problems of Public Relations in Slovak Building Industry

autor : Matúš Hornok, recenzent : Igor Trávnik

 Realitný trh a udržateľný rozvoj ľudských sídel

Office Spaces in Bratislava
Kancelárske priestory v Bratislave

autor : Eva Jankovichová, recenzent : Igor Trávnik

Formy správy bytov v bytových domoch
Forms of Flat Administration in Residential Houses

autor : Jana Zajacová, recenzent : Ján Gajniak

Výskumný projekt SuReFit
Research project SuReFit

 autor : Kristián Szekeres, recenzent : Koloman Ivanička

Časopis  bol  publikovaný  v  rámci  riešenia  projektu  VEGA  č.  1/3781/06  „Európsky  rozmer  bytovej  politiky  a  rozvoja  bytového  sektoru  na  Slovensku“  

ISSN 1336-944X