Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

                                                                                   Redakčná rada

OBSAH:

Úvodník  –  autor:  Kristián  Szekeres

Bytová  politika  a  bývanie  

Sociálny  bytový  sektor  a  úloha  neziskových  bytových  organizácií,
autor  :  Koloman  Ivanička,  recenzent  :  Mária  Zúbková

Socio‐ekonomické   podmienky  a  stav  bytového  fondu  na  Slovensku,
autor  :  Mária  Zúbková,  recenzent  :  Koloman  Ivanička  
Financovanie  výstavby  a  obnovy  bytového  fondu  na  Slovensku,  
autor  :  Daniela  Špirková,  recenzent  :  Mária  Zúbková  
Bydlení  v  České  republice,
autor  :  Petra  Truhlářová,  recenzent  :  Kristián  Szekeres
Historical  development  of  Social  Housing,
autor  :  Martin  Polák,  recenzent  :  Koloman  Ivanička

Realitný  trh  a  udržateľný  rozvoj  ľudských  sídel  

Projekt  Snowball  –  Integrované  plánovanie  v  mestách,
autor  :  Peter  Rakšányi,  recenzent  :  Kristián  Szekeres
Obnova  hnedých  lúk  v  praxi  na  území  Spojených  štátov,
autor  :  Kristián  Szekeres,  recenzent  :  Koloman  Ivanička
Právne  aspekty  zmluvných  vzťahov  pri  nadobúdaní  nehnuteľností,
autor  :  Jana  Zajacová,  recenzent  :  Ján  Gajniak
Analýza  zrelosti  realitných  trhov,
autor  :  Jaromíra  Krejčová,  recenzent  :  Koloman  Ivanička

Zakladanie  priemyselných  parkov  so  zameraním  na  firmy  vytvárajúce  vyššiu  pridanú  hodnotu,
autor  :  Peter  Jamnický,  recenzent  :  Zuzana  Chodasová

Príprava  a  riadenie  investičného  procesu  

Analýza  nákladov  metóda   na   zníženie   rizika   v  manažerskom    procese správcovskej   organizácie,  
autor  :  Zuzana  Chodasová,  recenzent  :  Branislav  Púchovský
Dopady  verejného  obstarávania  na  prípravu  a  realizácii  výstavby  bytov  pri  ich  kombinovanom  financovaní,  
autor  :  Branislav  Púchovský,  recenzent  :  Zuzana  Chodasová
Riadenie  rizík  vo  výstavbe  spracovaním  štúdie  uskutočniteľnosti,  
autor  :  Iveta  Romancová,  recenzent  :  Kristián  Szekeres

Ekonomická  analýza  veřejných  projektů,  
autor  :  Vít  Hromádka,  recenzent  :  Koloman  Ivanička

ISSN 1336-944X