Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

      Redakčná rada

OBSAH:

Úvodník – autor: Kristián Szekeres

Neziskové bytové organizácie

Uplatňovanie princípov asset manažmentu v súčasných neziskových bytových organizáciách v zahraničí
autor Ľubomíra Červeňová, recenzent Koloman Ivanička

Riadenie neziskovej bytovej organizácie Woonconcept a uplatnenie ich skúseností na Slovensku
autor : Martin Polák, recenzent Kristián Szekeres

Obnova bytového fondu  

Programy obnovy bytového fondu
autor Andrea Szabová, recenzent Mária Zúbková  
Súčasné trendy riešenia budov
autor Lórant Krajcsovics, recenzent Kristián Szekeres
Reportáž o diskusnom fóre k aktuálnym problémom bytovej výstavby na Slovensku
autor Andrea Szabová, recenzent Mária Zúbková
Riadenie nákladov životného cyklu pri stavebných objektoch
autor Jozef Horváth, recenzent Igor Trávnik
Bývanie a udržateľný rozvoj miest  
Úspešné príklady rehabilitácie miest - Westergasfabriek Amsterdam
autor Kristián Szekeres, recenzent Mária Zúbková
Podnikateľské inkubátory ako nástroj dlhodobo udržateľného rozvoja regiónu
autor Oľga Kašjaková, recenzent Mária Zúbková
Vývoj realitného trhu a predpoklady jeho rozvoja v SR
autor Monika Zátrochová, recenzent Koloman Ivanička  
Prínos Tomáša Baťu k riešeniu otázky bývania zamestnancov
autor Peter Jamnický, recenzent Gabriela Kalinová  
Vplyv motivačného portfólia na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov v stavebnej firme
autor Gabriela Kalinová, Martin Mercek, recenzent Helena Ellingerová

Časopis bol vydaný v rámci projektu VEGA č. 1/3781/06 “Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku“

ISSN 1336-944X