Prejsť na obsah
Ústav manažmentu
"Ústav manažmentu STU je jedným z partnerov unikátneho mestského festivalu urbanE.T., ktorý sa tohto roku uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 1.-3.6.2012. Program festivalu sa skladá z umeleckých a interaktívnych intervencií v mestskom priestore, výstav, filmových projekcií, workshopov, hier, koncertov, diskusií a odbornej konferencie. V meste sa budú koncentrovať najvýznamnejšie mimovládne organizácie v SR, venujúce sa mestu a jeho rozvoju. Takisto aj odborníci z oblasti architektúry, urbanizmu, marketingu, psychológie a pod. Prinesieme kultúru a osvetu pútavým spôsobom, ale takisto aj relevantné výstupy pre mesto a jeho budúci rozvoj. urbanE.T. je kultúrno-sociologicko komunitný projekt, ktorý pracuje s témou mesta ako so živou štruktúrou a organizmom. Venuje sa pritom v prvom rade architektúre a urbanizmu ako platforme pre sociálny a kultúrny život v meste. Za cieľ si primárne kladie deklarovať verejnú povahu verejných priestorov!"
viac na Mestský festival urbanE.T