Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

  • Usmernenie k organizácii štúdia na ÚM STU v letnom semestri akademického roka 2019/2020 súvisiace s COVID-19 
  • Harmonogramy pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia
  • Uchádzači o štúdium
  • Štátne skúšky
    • Ing - ŠP priestorové plánovanie
    • Bc - ŠP investičné plánovanie v priemyselnom podniku
    • Bc - ŠP priestorové plánovanie

 

 

Prosíme, sledujte webovú stránku ÚM STU, kde pravidelne zverejníme všetky potrebné informácie.