Prejsť na obsah
Študenti

Program Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania (KA2)

Názov projektu:  UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs

(2015-KA203-008959)

 

Koordinátor: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry: Centre of Design for All (CEDA) - v spolupráci s Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave

Partneri projektu:

  • Masarykova Univerzita v Brne: Teiresiás - Centrum podpory pre študentov so ŠP
  • Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP)  
  • Department of Architecture at the University of Chieti-Pescara in Italy (napojená na Taliansku národnú sieť univerzitných centier podpory študentov so ŠP)

Trvanie projektu: 09/2015 - 06/2018

 

Výstupy projektu (Intellectual Outputs):

  • O1 - mapovanie a vyhodnocovanie celkovej prístupnosti prostredia VŠ
  • O2 - overenie možnosti adaptácie nástrojov psychometrického testovania (Dys-Test) na zisťovanie porúch učenia študentov VŠ
  • O3 - vytvorenie rámca a podkladov pre národné akčné plány na sprístupnenie vysokoškolského prostredia pre študentov so ŠP
  • O4 - vytvorenie nástrojov na zlepšovanie služieb a podpory pre študentov so ŠP (napr. virtuálny sprievodca, slovník odbornej terminológie v posunkovom jazyku), implementácia a testovanie metód Universal Design for Learning (UDL), Universal Design for Instruction (UDI)
  • O5 - publikácia prípadových štúdií inkluzívneho vysokoškolského vzdelávania v Európe - v anglickom jazyku
  • O6 - publikácia súhrnnej metodiky tvorby inkluzívneho prostredia VŠ (Inclusive Higher Education) - v anglickom jazyku

Výstup O1 Hodnotenie prístupnosti VŠ

Výstup O1 Testovanie informačnej prístupnosti VŠ

Výstup O2 DysTest štúdia

Výstup O2 DysTest manuál

Výstup O4 Podporné služby na VŠ

Výstup O4 Prístupnosť webov STU

Výstup O4 Protokol - webová prístupnosť

Výstup O4 Dictio slovník posunkového jazyka

Výstup O5 Prípadové štúdie inkluzívných VŠ_eng

Výstup O6 Inclusive Higher Education_eng