Prejsť na obsah
Študenti

V súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 7 bod 2 Disciplinárneho poriadku STU pre študentov po schválení Akademickým senátom STU dňa 28. februára 2022 rektor STU vymenoval členov Disciplinárnej komisie STU, ktorých funkčné obdobie je štvorročné,  to je od 1. marca 2022 do 28. februára 2026 (vrátane).

Predseda:

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

Členovia:

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ústav manažmentu STU

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Ústav manažmentu STU

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Ústav manažmentu STU

Vilém Honysz, študent - Ústav manažmentu STU

Kristína Hložková, študentka - Ústav manažmentu STU

Bc. Marek Korčuška, študent - Ústav manažmentu STU

Ing. Barbora Brestovská, študentka - Ústav manažmentu STU

Tajomník:

Mgr. Marianna Michelková

Legislatíva: