Prejsť na obsah
Študenti

V súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 7 bod 2 Disciplinárneho poriadku STU pre študentov po schválení Akademickým senátom STU dňa 13. novembra 2017 rektor STU vymenoval členov Disciplinárnej komisie STU, ktorých funkčné obdobie je štvorročné, to je od 14. novembra 2017 do 14. novembra 2021 (vrátane)

Predseda:

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., Stavebná fakulta STU

Členovia:

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ústav manažmentu STU

doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD., Ústav manažmentu STU

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Ústav manažmentu STU

Rebeka Križanová, študentka Ústav manažmentu STU

Bc. Barbora Brestovská, študentka Ústav manažmentu STU

Bc. Petra Matyšáková, študentka Ústav manažmentu STU

Ing. Aneta Vandáková, študentka Ústav manažmentu STU

Tajomník:

Mgr. Marianna Michelková

Legislatíva: