Prejsť na obsah
Univerzita

Grémium prodekanov pre vzdelávanie (pror. M. Bakošová)

doc. Ing. Roman Čička, PhD. (MTF), prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SjF), doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (FEI), Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT, poverená pre štúdium, zahraničie a mobility), doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (FA), Ing. arch. Ján Legény, PhD. (FA), doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (SvF), doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (FEI), doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT), Ing. Lukáš Šoltés, PhD. (FIIT, poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov), doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (ÚM), prof. Ing. František Urban, CSc. (SjF).

Ubytovacia komisia STU (pror. M. Bakošová)

Ing. Eva Benková (ÚZ ŠDaJ), Ing. Andrea Bujdáková (CVT STU), Adam Čecho (ÚM), doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (PC STU), doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (FEI), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), Roman Gatyáš (FAD), Bc. Ivan Holub (FIIT), Ing. František Hulík (ÚZ ŠDaJ), doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (FAD), Ing. Andrej Majstrík (STU),  Ing. Ján Máté (externý spolupracovník), Mgr. Marianna Michelková (R STU), doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT), Juraj Stekla (FEI), Tomáš Šaliga (SvF), Ing. Lukáš Šoltés, PhD. (FIIT), doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (ÚM), Renáta Števuľová (FCHPT), prof. Ing. František Urban, CSc. (SjF).

Grémium prodekanov pre mobility študentov (pror. M. Bakošová)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT, poverená pre štúdium, zahraničie a mobility), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FA), doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (ÚM), doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (MTF), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (pror. M. Bakošová)

Mgr. Alena Cepková, PhD. (SjF), doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (FA, ÚM, PC STU), Mgr. Eva Danášová (FCHPT), Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (MtF), Ing. Peter Korčák (SvF), Ing. Ján Lang, PhD. (FIIT), Bc. Blanka Marková (FEI).

IKT rada (Ing. M. Ďurkovič, CVT STU)

Ing. Michal Brašeň, ArtD. (FA), Ing. Miroslav Horvát, PhD. (SjF), Ing. Marián Hvolka (FCHPT), doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (FIIT), doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (SvF), prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (FIIT), prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (MTF) Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Grémium prodekanov pre vedu a výskum (pror. A. Kopáčik)

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SjF), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), Ing. arch. Ján Legény, PhD. (FA), prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (FCHPT), prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (FEI), prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (MTF), doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (FIIT), doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (ÚM).

Grémium publikačnej činnosti - redaktori vedeckých časopisov STU (pror. A. Kopáčik)

prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (FEI), prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (MTF), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (SjF), prof. Ing. Roland Jančo, PhD. (SjF), Ing. Mojmír Kollár, CSc. (FEI), prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (FCHPT), prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (MTF).

Poradný orgán pre oblasť evidencie publikačnej činnosti a scientometriu, zavádzanie Open Access (pror. A. Kopáčik)

Ing. Marián Ďurkovič (CVT), Margita Holúbeková (SvF), Jaroslava Jurkovičová (SjF), PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (MTF), Ing Silvia Stasselová (UKB)

Poradný orgán pre strategické projekty (pror. O. Moravčík)

Ing. Milan Belko, PhD. (R STU) Ing. Dušan Faktor, PhD. (R STU) Doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. (ext), prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF), Prof. Ing Marian Peciar, PhD. (SjF).

Pracovná skupina STU pre spoluprácu s praxou (pror. F. Uherek)

Ing. Milan Belko, PhD. (STU Scientific), doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (FIIT), doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (FEI), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FChPT), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FA), JUDr. Lucia Rybanská (KSP STU), prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (MtF), Mag. Martina Vavreková (InQb)..

Pracovná skupina STU pre zahraničnú spoluprácu (pror. Ľ. Vitková)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF) Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FA), Ing. Milan Husár, PhD. (UM), doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (MTF), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Pracovná skupina STU pre propagáciu (pror. Ľ. Vitková)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), Ing. Michal Brašeň, PhD. (FA), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (MTF), doc. PhDr. Matej Jaššo, PhD. (UM), doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (FCHPT), Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).