Prejsť na obsah
Univerzita

Grémium prodekanov pre vzdelávanie (pror. M. Bakošová)

doc. Ing. Roman Čička, PhD. (MTF), prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SjF), doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (FEI), doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (FIIT), doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (FA), Ing. arch. Ján Legény, PhD. (FA), doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (SvF), doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (FEI), Ing. Peter Pištek, PhD. (FIIT), doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (FIIT), doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (ÚM), prof. Ing. František Urban, CSc. (SjF).

Ubytovacia komisia STU (pror. M. Bakošová)

Bc. Jakub Antolík (FA), Ing. Eva Benková (ÚZ ŠDaJ), Ing. Andrea Bujdáková (CVT STU), Adam Čecho (ÚM), doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (PC STU), doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (FEI), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), Benedikt Höger (FEI), Bc. Martina Halajová (FIIT), Ing. Fratnišek Hulík (ÚZ ŠDaJ), doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (FA), Ing. Ján Máté (externý spolupracovník), Mgr. Marianna Michelková (R STU), Michal Orolín (SjF), Ing. Peter Pištek, PhD. (FIIT), doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT), Tomáš Šaliga (SvF), doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (ÚM), Renáta Števuľová (FCHPT), prof. Ing. František Urban, CSc. (SjF).

Grémium prodekanov pre mobility študentov (pror. M. Bakošová)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (FIIT), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FA), doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (ÚM), doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (MTF), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (pror. M. Bakošová)

Mgr. Alena Cepková, PhD. (SjF), doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (FA, ÚM, PC STU), Mgr. Eva Danášová (FCHPT), Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (MtF), Ing. Peter Korčák (SvF), Ing. Ján Lang, PhD. (FIIT), Bc. Blanka Marková (FEI).

IKT rada (Ing. M. Ďurkovič, CVT STU)

Ing. Michal Brašeň, ArtD. (FA), Ing. Miroslav Horvát, PhD. (SjF), Ing. Marián Hvolka (FCHPT), doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (FIIT), doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (SvF), doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (FIIT), prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (MTF) Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Poradný orgán pre strategické projekty (pror. O. Moravčík)

Ing. Milan Belko, PhD. (R STU) Ing. Dušan Faktor, PhD. (R STU) Doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. (ext), prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF), Prof. Ing Marian Peciar, PhD. (SjF).

Grémium prodekanov pre vedu a výskum (pror. A. Kopáčik)

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SjF), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), Ing. arch. Ján Legény, PhD. (FA), prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (FCHPT), doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (FIIT), prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (FEI), prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (MTF), doc. Ing. Marián Veselý, PhD (R), doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (ÚM).

Grémium publikačnej činnosti - redaktori vedeckých časopisov STU (pror. A. Kopáčik)

prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (FEI), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (SjF), prof. Ing. Roland Jančo, PhD. (SjF), Ing. Mojmír Kollár, CSc. (FEI), prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (FCHPT), prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (MTF).

Poradný orgán pre oblasť evidencie publikačnej činnosti a scientometriu, zavádzanie Open Access (pror. A. Kopáčik)

Ing. Marián Ďurkovič (CVT), Margita Holúbeková (SvF), Jaroslava Jurkovičová (SjF), Mgr. Viera Polčíková (R), PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (MTF), Ing Silvia Stasselová (UKB)

Pracovná skupina STU pre spoluprácu s praxou (pror. F. Uherek)

Ing. Milan Belko, PhD. (STU Scientific), doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (FEI), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FChPT), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FA), doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (FIIT), JUDr. Lucia Rybanská (KSP STU), prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (MtF), Mag. Martina Vavreková (InQb).

Pracovná skupina STU pre zahraničnú spoluprácu (pror. Ľ. Vitková)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF) doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (FIIT), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FA), doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (UM), doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (MTF), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Pracovná skupina STU pre propagáciu (pror. Ľ. Vitková)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), Ing. Michal Brašeň, PhD. (FA), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (MTF), doc. PhDr. Matej Jaššo, PhD. (UM), doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (FCHPT), Ing. Peter Pištek, PhD. (FIIT), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).