Prejsť na obsah
Univerzita

Grémium prodekanov pre vzdelávanie (pror. M. Bittera)

doc. Ing. Roman Čička, PhD. (MTF), prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SjF), Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT), doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (FAD), Ing. arch. Ján Legény, PhD. (FAD), doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (SvF), doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (FEI), prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (SjF), doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT), Ing. Stanislav Sojak, PhD. (FEI), Ing. Lukáš Šoltés, PhD. (FIIT), doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (ÚM).

Ubytovacia komisia STU (pror. M. Bittera)

Ing. Eva Benková (ÚZ ŠDaJ), Ing. Andrea Bujdáková (CVT STU),   doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), Roman Gatyáš (FAD), Bc. Ivan Holub (FIIT), Ing. František Hulík (ÚZ ŠDaJ), doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (FAD), Bc. Filip Kušnír (ÚM), Ing. Andrej Majstrík (STU),  Ing. Ján Máté (externý spolupracovník), Mgr. Marianna Michelková (R STU), prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. (SjF), doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (FCHPT), Ing. Stanislav Sojak, PhD. (FEI), Juraj Stekla (FEI), Tomáš Šaliga (SvF), Ing. Lukáš Šoltés, PhD. (FIIT), doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (ÚM), Renáta Števuľová (FCHPT), PhDr. Mariena Talapková  (PC STU).

Grémium prodekanov pre mobility študentov (pror. M. Bittera)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT, poverená pre štúdium, zahraničie a mobility), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FA), doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (ÚM), doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (MTF), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (pror. M. Bittera)

Mgr. Alena Cepková, PhD. (SjF),  Mgr. Eva Danášová (FCHPT), Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (MTF), doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (FAD), Ing. Ján Lang, PhD. (FIIT), Bc. Blanka Marková (FEI), PhDr. Mariena Talapková  (PC STU), Ing. Mgr. Štefánia Václavíková (SvF).

IKT rada (Ing. M. Ďurkovič, CVT STU)

Ing. Michal Brašeň, ArtD. (FA), Ing. Miroslav Horvát, PhD. (SjF), Ing. Marián Hvolka (FCHPT), doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (FIIT), doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (SvF), prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (FIIT), prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (MTF) Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Grémium prodekanov pre vedu a výskum (pror. J. Híveš)

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SjF), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD. (FAD), prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (FCHPT), prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (FEI), prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (MTF), doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (FIIT), doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (ÚM).

Grémium publikačnej činnosti - redaktori vedeckých časopisov STU (pror. J. Híveš)

prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (FEI), prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (MTF), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF), doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (SjF), prof. Ing. Roland Jančo, PhD. (SjF), Ing. Mojmír Kollár, CSc. (FEI), prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (FCHPT), prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (MTF).

Poradný orgán pre oblasť evidencie publikačnej činnosti a scientometriu, zavádzanie Open Access (pror. J. Híveš)

Ing. Marián Ďurkovič (CVT), Margita Holúbeková (SvF), Jaroslava Jurkovičová (SjF), PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. (MTF), Ing Silvia Stasselová (UKB)

Poradný orgán pre strategické projekty (pror. M. Strémy)

Ing. Milan Belko, PhD. (R STU) Ing. Dušan Faktor, PhD. (R STU) Doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. (ext), prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF), Prof. Ing Marian Peciar, PhD. (SjF).

Pracovná skupina STU pre spoluprácu s praxou (pror. M. Strémy)

Ing. Milan Belko, PhD. (STU Scientific), doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (FIIT), doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (FEI), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FAD), JUDr. Lucia Rybanská (KSP STU), prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (MTF), Ing. Andrea Miklasová (InQb),  Mgr. Natália Molnárová (KSP STU).

Pracovná skupina STU pre zahraničnú spoluprácu (pror. Ľ. Vitková)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (SvF) Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT), Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (FAD), Ing. Milan Husár, PhD. (ÚM), doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (MTF), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).

Pracovná skupina STU pre propagáciu (pror. Ľ. Vitková)

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (SjF), Ing. Michal Brašeň, PhD. (FA), prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (FCHPT), doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (SvF), doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (MTF), doc. PhDr. Matej Jaššo, PhD. (UM), doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (FCHPT), Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (FIIT), Ing. Radoslav Vargic, PhD. (FEI).