Prejsť na obsah
Univerzita

Sumár všetkých vnútorných predpisov STU bez ohľadu na rok vydania.

Vnútorné predpisy STU - 2021

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2021 Dodatok číslo 2 k Zásadám výberového konania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2021 Dodatok číslo 11 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2021 Politika kvality Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2021 Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2021 Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
7/2021 Rada študijného programu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
8/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
9/2021 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzita v Bratislave
10/2021 Dodatok číslo 4 k Štipendijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
11/2021 Dodatok číslo 3 k Zásadám výberového konania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
12/2021 Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave