Prejsť na obsah
Univerzita

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Rektor STU


Miroslav Fikar je chemik, špecialista v oblastiach automatizácie, modelovania a optimalizácie riadenia procesov. Narodil sa v roku 1966, štúdium na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT absolvoval roku 1989 v odbore Automatizované systémy riadenia a na bratislavskej technike ďalej pokračoval doktorátom (1994), docentúrou (2000), od roku 2007 je riadnym profesorom.

Čítajte viac...


Kontakt

Sociálne médiá

Odkazy

Rektorát STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

02/5249 7196
0918 669 118
rektor@stuba.sk

Facebook
 LinkedIn
Skype