Prejsť na obsah
Univerzita

Robert Redhammer, prof. Ing., PhD.
rektor

Pavel Čičák, prof. Ing., PhD.
prorektor pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie

Oliver Moravčík, Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. 
prorektor pre strategické projekty a rozvoj

Marián Peciar, prof. Ing., PhD.
prorektor pre spoluprácu s praxou
poverený riadením oblasti vedy a výskumu

Štefan Stanko, prof. Ing., PhD.
prorektor pre vzdelávanie

Ján Híveš prof. Ing., PhD.
predseda akademického senátu

Dušan Faktor, Ing., PhD.
kvestor