Prejsť na obsah
Univerzita

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

Maximilián Strémy pôsobil v období 2018 - 2021 ako prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty MTF STU v Trnave. Je členom komisie ECLC Education Working Group pod programom EIT RAW Materials Academy, členom Vedeckej Rady MTF STU. Jeho domovské pracovisko je Ústav výskumu progresívnych technológii, je riaditeľom SlovakION. Pedagogickú činnosť vyvíja na UIAM MTF, vedie diplomové a bakalárske práce, je školiteľom dizertačných prác, spolugarantom ŠP na III. stupni v odbore automatizácia. Je úspešným riešiteľom viacerých medzinárodných a domácich projektov, medzi nimi projektu H2020 vo výzve teaming, ktorý koordinoval. Prednášal na Slovensku i v zahraničí, v rokoch 2018-2019 bol expertom za SR v medzinárodnom projekte EK H2020, v rokoch 2014-2018 I. zástupcom riaditeľa Ústavu výskumu progresívnych technológií (UVPT),  2015-2020 zakladateľom a lídrom Minerva Group - neziskovej organizácie a dobrovoľníckej skupiny mladých výskumníkov a študentov na STU. V období 2007-2014 bol riaditeľom spoločnosti Qintec s.r.o., zameranej na IT, automatizáciu, vedecko-výskumné a hospodárske projekty a tiež pedagogickým a vedeckovýskumným pracovníkom MTF STU v Trnave, kde v roku 2002 ukončil inžinierske a v roku 2009 doktorandské štúdium, v roku 2012 tam habilitoval.

 

 


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 911 746 832
Fax:
+421 2 5249 9384
E-mail:
maximilian.stremy@stuba.sk