Prejsť na obsah
Univerzita

Miroslav Fikar

Miroslav Fikar, prof. Ing., DrSc.
rektor 

Tel.: +421 2 5249 7196, +421 918 669 118
E-mail: rector@stuba.sk

Monika Bakosova

Monika Bakošová, doc. Ing., PhD.
prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov

Tel.: +421 917 669 053
E-mail: monika.bakosova@stuba.sk

 

oliver moravcik

Oliver Moravčík,Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing.
prorektor pre strategické projekty a rozvoj

Tel.: +421 905 930 247
E-mail: oliver.moravcik@stuba.sk

 

Alojz Kopáčik

Alojz Kopáčik, prof. Ing., PhD.
prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Tel.: +421 911 
E-mail: 
alojz.kopacik@stuba.sk

  

Frantisek Uherek

František Uherek, prof. Ing., PhD.
prorektor pre inovácie a prax

Tel.: +421 940 510 080
E-mail: 
frantisek.uherek@stuba.sk

 

Lubica Vitkova

Ľubica Vitková, doc. Ing. arch., PhD.
prorektorka pre propagáciu a zahraničie

Tel.: +421 903 762 050
E-mail: 
lubica.vitkova@stuba.sk

 

Marian Peciar

Marián Peciar,  prof. Ing., PhD.
predseda akademického senátu

Tel.: +421 905 593 517
E-mail: marian.peciar@stuba.sk

dusan faktor

Dušan Faktor, Ing., PhD.
kvestor

Tel.: +421 917 669 160
E-mail: dusan.faktor@stuba.sk