Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

Nové laboratórium LEDlab je určené pre výskum a vývoj moderných prvkov osvetlenia i vzdelávania kvalifikovaných odborníkov pre svetlo-technický priemysel. Laboratórium LEDlab vzniklo ako spoločný projekt spoločnosti OMS a Ústavu Elektroniky a Fotoniky. Spolupráca začala už v roku 2010 a odvtedy sa mladí inžinieri môžu pochváliť viacerými produktmi uvedenými na trh. Neoddeliteľnou súčasťou tohto laboratória je aj softvérové pracovisko zamerané na programovanie inteligentných svetelných sústav. Cieľom aktivít v rámci projektu je výskum, vývoj a realizácia novej generácie inteligentných elektronických riešení pre použitie v moderných svetelných sústavách.

Laboratórium BioLab, slúži na výskum, vývoj, testovanie či dizajn a výrobu elektronických systémov v oblasti biomedicínskeho inžinierstva. Pre účely monitorovania biosignálov ľudského tela sa využíva progresívna technológia vyvinutá pracovníkmi a študentmi Ústavu Elektroniky a Fotoniky. Ide o diagnostický systém s inteligentnými bezdrôtovými snímačmi, ktoré neinvazívne a v reálnom čase monitorujú ľudské telo. Využitie systému je naozaj široké, nakoľko dokáže snímať, preniesť a následne vyhodnotiť parametre ako EKG, tep, EMG (elektrické signály svalov), teplotu, okysličenie krvi či akceleráciu na diaľku a bez obmedzení. Sondy navyše obsahujú kompas a gyroskop.

Pracovisko OLEDlabs sa zaoberá organickou elektronikou, organickými LED prvkami a fotovoltaickými systémami. Pojem organická elektronika zahrňuje tenko–vrstvové tranzistory, elektroluminiscenčné diódy, displeje a ďalšie prvky, kde kľúčovým prvkom sú organické materiály. Výhodou organickej elektroniky je perspektíva použitia nízkonákladových depozičných a výrobných technológií, čo v konečnom dôsledku znamená nízku cenu finálneho výrobku. V najbližších rokoch je očakávaný intenzívny rozvoj budúceho trhu s organickou elektronikou hlavne v oblastiach osvetlenia a organických displejov.

1_LEDlab

2_LEDlab

3

4

5

6