Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

Výskum centra sa zameriava na oblasť špeciálnych biotechnológií s dôrazom najmä na reálne využitie nových poznatkov v národnom hospodárstve. Centrum sa venuje vývoju výrobného procesu biotechnologickej produkcie prebiotických zlúčenín galaktooligosacharidov. Vývoj a výskum sa dajú realizovať vďaka centru slúžiacej experimentálnej overovacej jednotke. Originálne prístupy a kombinácia zariadení umožňujú zvládnuť procesy od laboratórneho návrhu cez molekulárnobiologický screening procesu až po prevádzkové overenie produkcie biokatalyzátora a izolácie produktu. Overovacia jednotka slúži ako celok ale jednotlivé zariadenia sa dajú využiť aj samostatne. Jednotlivé zariadenia: - bioreaktor, chromatografické zariadenie so simulovanou pohyblivou vrstvou, - dynamicky membranový filter s keramickými membránami, - izotachoforeticky analyzátor, - vákuová rotačná odparka, - kontinuálny kryštalizátor, - rozprašovacia sušiareň, - kultivačná trepačka, - termostat na nízku teplotu, - laboratórne čerpadlo, - systém na dokumentáciu gélov, - obehový termostat, - elektroforetické a mraziace zariadenie.