Prejsť na obsah
Centrá excelentnosti

Centrum excelentnosti je moderné dynamické pracovisko materiálových analýz zamerané na dosiahnutie nadštandardných výstupov, ktoré sa využívajú vo vzdelávacom, výskumnom procese pre riešenie úloh v špecifických oblastiach hodnotenia vlastností materiálov. Vedecko-technická prístrojová základne vytvára predpoklady pre zapojenie pracoviska do medzinárodných výskumných a vývojových sietí.

Centrum má tieto pracoviská:

1. Pracovisko mikroskopických techník.

2. Pracovisko mechanických skúšok.

3. Pracovisko analýzy nekovových materiálov.

Pracovisko mikroskopických techník má nainštalované tieto prístroje:

-          Vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop JEOL JSM7600F

-          Laserový konfokálny mikroskop ZEISS LSM 700

-          Iónová stenšovačka

-          Ultrazvukový vyrezávač

Pracovisko mechanických skúšok má nainštalované tieto prístroje:

-          Skúšobný stroj LABORTECH LabTest 5.250 Sp1

-          Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo CHK-300

Pracovisko analýzy nekovových materiálov má nainštalované tieto prístroje:

-          Spektrálny analyzátor s príslušenstvom

-          Aparatúra na meranie elektrických vlastností so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné výdrže

-          Rotačný viskozimeter

-          Vulkanograf

Centrum excelentnosti poskytuje nasledovné služby pre doktorandov, výskumných pracovníkov a odbornú prax:

1. Analýza mikroštruktúry, nanoštruktúry a mikrochemického zloženia materiálov,

2. Analýza povrchov metódou konfokálnej mikroskopie (drsnosť, 3D morfológia, geometrické rozmery)

3. Stanovenie mechanických vlastností materiálov

4. Stanovenie nízkych elektrických vodivostí