Prejsť na obsah
Rektorát

Rektorát je hospodársko-správnym pracoviskom STU s výkonnou funkciou. Plní úlohy spojené s organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti STU ako právnickej osoby a úlohy spojené s povinnosťami STU ako správcu dotácii zo štátneho rozpočtu, vlastníka majetku a zriaďovateľa súčastí STU. Pripravuje podklady pre rozhodovanie akademických funkcionárov STU,  akademických orgánov STU a vedúcich zamestnancov STU a realizuje ich rozhodnutia. Rektorát pozostáva z útvarov priamo riadených rektorom, prorektormi a útvarov riadených kvestorom.


Akademické a samosprávne orgány STU