Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
KRAJINNÉ PLÁNOVANIE
KOZOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: –- ISBN: 978-80-227-3354-0
Monografia /ÚM 1 vydanie
Rozsah: 325 strán                Cena s DPH: 13,56 €
OCHRANA OVZDUŠIA - MERANIE A MONITOROVANIE
PECIAR, ČERNECKÝ, PECIAROVÁ
Edičné číslo: 5522/A  ISBN: 978-80-227-3392-2
Vysokoškolská učebnica  /SjF 1 vydanie
Rozsah: 136 strán                Cena s DPH: 5,38 €
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ SÚSTAVY
Navrhovanie podľa európskych noriem
HARVAN
Edičné číslo: 5522  ISBN: 978-80-227-3428-8
Vysokoškolská učebnica  /SvF 2 vydanie -1. dotlač
Rozsah: 292 strán               Cena s DPH: 7,12 €
STANOVENIE HODNOTY PODNIKOV
PETRÁKOVÁ
Edičné číslo: 5523 ISBN: 978-80-227-3429-5
Skriptá  / ÚM  1 vydanie
Rozsah: 68 strán                Cena s DPH: 2,57  €
ODOLNOSŤ NITRIDU KREMÍKA PROTI TEPELNÉMU NAMÁHANIU
Namáhanie nitridu kremíka tepelnými rázmi
GODNÁR, GÁBRIŠOVÁ
Edičné číslo: 5524 ISBN: 978-80-227-3430-1
Monografia  / SjF  1 vydanie
Rozsah: 87 strán                Cena s DPH:  3,66 €
PEDOTRANSFEROVÉ FUNKCIE A ICH APLIKÁCIA PRI MODELOVANÍ VODNÉHO REŽIMU 
SKALOVA, STEKAUEROVA
Edičné číslo: 5525 ISBN: 978-80-227-3431-8
Monografia / SvF 1 vydanie
Rozsah: 101 strán                 Cena s DPH: 3,94 €
ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
Procesy, stroje a zariadenia čistenia odpadových vôd
CHRIAŠTEĽ, DZIANIK
Edičné číslo: 5526 ISBN: 978-80-227-3432-5
Skriptá  / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 198 strán                 Cena s DPH: 7,59 €
STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
HUBOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5527 ISBN: 978-80-227-3433-2
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie – 1 dotlač 
Rozsah: 296 strán                Cena s DPH: 8,36 €
STOKOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 
Stokovanie II
URCIKÁN, RUSNÁK
Edičné číslo: 5528 ISBN: 978-80-227-3434-9
Skriptá / SvF 1 vydanie – 1dotlač 
Rozsah: 246 strán                Cena s DPH: 6,99 €
STOKOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 
Stokovanie 1, Navrhovanie stokových sietí
URCIKÁN, RUSNÁK
Edičné číslo: 5529 ISBN: 978-80-227-3435-6
Skriptá / SvF 2 vydanie 
Rozsah: 324 strán                Cena s DPH: 5,74 €
STOKOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 
Stokovanie III
RUSNÁK A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5530 ISBN: 978-80-227-3436-3
Skriptá / SvF 1 vydanie – 1 dotlač  
Rozsah: 186 strán                Cena s DPH: 6,42 €
PROJEKT MANAŽMENT
Riadenie stavebných projektov
PETRÁKOVÁ
Edičné číslo: 5531 ISBN: 978-80-227-3437-0
Skriptá / ÚM 2 vydanie - prepracované  
Rozsah: 134 strán               Cena s DPH: 4,43 €
ENGLISH FOR STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING
KUCHÁRIKOVÁ
Edičné číslo: 5532 ISBN: 978-80-227-3438-7
Skriptá / SjF 2 vydanie – 2 dotlač  
Rozsah: 133 strán             Cena s DPH: 2,90 €
DIFÚZNE POCHODY 1
Procesy a zariadenia prestupu látky, destilácia a rektifikácia, absorpcia, extrakcia a adsorpcia
CHRIAŠTEL, GUŽELA
Edičné číslo: 5533 ISBN: 978-80-227-3439-4
Skriptá / SjF 1 vydanie
Rozsah: 205 strán             Cena s DPH: 6,90 €
FOTOCHÉMIA
Princípy a aplikácie
ŠÍMA A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5534 ISBN: 978-80-227-3440-0
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 337 strán                Cena s DPH: 11,29 €
ETWAS ZUM LESEN
Umweltschutz
VAŠKOVÁ
Edičné číslo: 5535 ISBN: 978-80-227-3444-8
Skriptá  / SvF 1 vydanie
Rozsah: 62 strán               Cena s DPH: 2,43 €
KVANTITATÍVNA ANALÝZA ŠTRUKTÚRY MATERIÁLU
MARTINKOVIČ
Edičné číslo: 5536 ISBN: 978-80-227-3445-5
Vysokoškolská učebnica / MTF 1 vydanie
Rozsah: 91 strán               Cena s DPH: 3,34 €
AKUSTIKA BUDOV
Stavebná urbanistická akustika
TOMAŠOVIČ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5537 ISBN: 978-80-227-3455-4
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie – 1 dotlač  
Rozsah: 398 strán                Cena s DPH: 10,27 €
POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE MOLEKÚL
Metódy počítačovej chémie
LUKEŠ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5538 ISBN: 978-80-227-3456-1
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1 vydanie   
Rozsah: 291 strán               Cena s DPH: 11,23 €
VYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY (DT)
ZÁHONOVÁ, DOBRAKOVOVÁ
Edičné číslo: 5539 ISBN: 978-80-227-3457-8
Skriptá / SjF 1 vydanie   
Rozsah: 129 strán               Cena s DPH: 4,43 €
BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
Vysoké budovy
HARVAN
Edičné číslo: 5540 ISBN: 978-80-227-3458-5
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie
Rozsah: 206 strán                Cena s DPH: 7,89 €
TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI NITRIDU KREMÍKA
ŠVEC, BRUSILOVÁ
Edičné číslo: 5541 ISBN: 978-80-227-3459-2
Monografia / SjF 1 vydanie
Rozsah: 156 strán                Cena s DPH: 5,46 €
DIDAKTIKA BASKETBALU A NÁVODY NA CVIČENIA
ĎURAČKA
Edičné číslo: 5542 ISBN: 978-80-227-3460-8
Skriptá  / FEI 1 vydanie
Rozsah: 77 strán                Cena s DPH: 2,74 €
ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERS
ŠPILDOVÁ
Edičné číslo: 5543 ISBN: 978-80-227-3463-9
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie
Rozsah: 153 strán                Cena s DPH: 5,55 €
VIABILITA, PROLIFERÁCIA A SMRŤ BUNIEK KULTIVOVANÝCH V IN VITRO PODMIENKACH
JANTOVÁ
Edičné číslo: 5544 ISBN: 978-80-227-3464-6
Monografia / FCHPT 1 vydanie – 1 dotlač
Rozsah: 60 strán                Cena s DPH: 2,22 €
BUNKOVÉ KULTÚRY A TKANINOVÉ INŽINIERSTVO
JANTOVÁ, BAKOŠ
Edičné číslo: 5545 ISBN: 978-80-227-3465-3
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1 vydanie – 1 dotlač
Rozsah: 131 strán                Cena s DPH: 4,46 €
BAUWESEN – LEHR – UND ÜBUNGSBUCH DER DEUTSCHEN TERMINOLOGIE
Teil 1
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5546 ISBN: 978-80-227-3466-0
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 133 strán               Cena s DPH: 4,52 €
PROCESY SPRACOVANIA POLYMÉROV
ALEXY
Edičné číslo: 5547 ISBN: 978-80-227-3470-7
Skriptá / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 198 strán               Cena s DPH: 7,01 €
TECHNOLÓGIA OCHRANY OVZDUŠIA
ČÍK, LESNÝ
Edičné číslo: 5548 ISBN: 978-80-227-3471-4
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 204 strán               Cena s DPH: 6,84 €
FYZIKA
Mechanika, pružnosť a pevnosť, hydromechanika
VESELSKÝ
Edičné číslo: 5549 ISBN: 978-80-227-3478-3
Skriptá / SvF 2 vydanie 
Rozsah: 197 strán               Cena s DPH: 5,93 €
FYZIKA
Návody na laboratórne práce
VESELSKÝ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5550 ISBN: 978-80-227-3479-0
Skriptá / SvF 2 vydanie - 1 dotlač
Rozsah: 77 strán               Cena s DPH: 2,52 €
TELEKOMUNIKAČNÉ PRENOSOVÉ VEDENIA
ČUCHRAN, RÓKA
Edičné číslo: 5551 ISBN: 978-80-227-3482-0
Skriptá / FEI 1 vydanie
Rozsah: 261 strán               Cena s DPH: 8,39 €
SIMULÁCIA HYDROSTATICKÉHO SYSTÉMU PLAVEBNEJ KOMORY A JEJ VYUŽITIE NA PROGNÓZOVANIE
TECHNICKÉHO STAVU
KRCHNÁR A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5552 ISBN: 978-80-227-3483-7
Monografia / SjF 1 vydanie
Rozsah: 98 strán               Cena s DPH: 3,31 €
KLASICKÉ ŠIFRY
GROŠEK, VOJVODA, ZAJAC
Edičné číslo: –--  ISBN: 978-80-227-3486-8
Skriptá / FEI 2 vydanie
Rozsah: 218 strán                Cena s DPH: 6,14 €
ALLTAGSDEUTCH IM GUTEN STIL
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5553 ISBN: 978-80-227-3487-5
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie
Rozsah: 64 strán               Cena s DPH: 2,38 €
ADVANCED MATEMATICS
ŠIAGIOVÁ
Edičné číslo: 5554 ISBN: 978-80-227-3489-9
Skriptá / SvF 1vydanie – 1. dotlač
Rozsah: 73 strán                Cena s DPH: 4,00 €
ANTIOXIDANTY
Oxidačné zmeny tukov v potravinách
SCHMIDT
Edičné číslo: 5555 ISBN: 978-80-227-3491-2
Monografia / FCHPT 1vydanie – 1. dotlač
Rozsah: 217 strán                Cena s DPH: 7,97 €
RIADENIE MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV V PODMIENKACH 
NEÚPLNEJ INFORMÁCIE
VITKO
Edičné číslo: 5556 ISBN: 978-80-227-3492-9
Monografia / FEI 1 vydanie
Rozsah: 87 strán               Cena s DPH: 3,14 €
MATEMATIKA 2
KOLESÁROVÁ, BALÁŽ
Edičné číslo: 5557 ISBN: 978-80-227-3493-6
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 263 strán               Cena s DPH: 9,52 €
POZEMKOVÉ PRÁVO
GAJNIAK
Edičné číslo: 5558 ISBN: 978-80-227-3494-3
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 230 strán               Cena s DPH: 7,70 €
KVANTOVÁ TEÓRIA CHEMICKEJ VÄZBY A CHEMICKEJ 
ŠTRUKTÚRY
BOČA, BISKUPIČ
Edičné číslo: –--  ISBN: 978-80-227-3505-6
Monografia / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 341 strán                Cena s DPH: 11,31 €
KONŠTRUOVANIE 2
Konštrukčné uzly
BOŠANSKÝ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5559 ISBN: 978-80-227-3510-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie
Rozsah: 326 strán               Cena s DPH: 10,83 €
SFÉRICKÁ ASTRONÓMIA A KOZMICKÁ GEODÉZIA
HUSÁR
Edičné číslo: 5560 ISBN: 978-80-227-3518-6
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 185 strán               Cena s DPH: 6,69 €
PRENOS TEPLA
FERSTL, MASARYK
Edičné číslo: 5561 ISBN: 978-80-227-3534-6
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie
Rozsah: 424 strán               Cena s DPH: 14,20 €
CHPVZDJ, HISTÓRIA ROZVOJA CHEMICKÝCH VLÁKIEN
NA SLOVENSKU
JAMBRICH A KOLEKTÍV
Edičné číslo: –- ISBN: 978-80-227-3539-1
Publikácia / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 173 strán               Cena s DPH: 9,97 €
CHPVZDJ, HOSPODÁRSKO-SPOLOČENSKÉ SÚVISLOSTI 
VÝVOJA CHEMICKÝCH TECHNOLÓGIÍ A CHEMICKÉHO
PRIEMYSLU NA SLOVENSKU
HALLON, LONDÁK
Edičné číslo: –- ISBN: 978-80-227-3543-8
Publikácia / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 97 strán               Cena s DPH: 5,97 €
ARCHITEKTÚRA SOFTVÉROVÝCH SYSTÉMOV
Internetové systémy a servisne orientovaná architektúra
ŠEŠERA A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5562 ISBN: 978-80-227-3546-9
Vysokoškolská učebnica / FIIT 1 vydanie
Rozsah: 385 strán               Cena s DPH: 14,36 €
EXPERIMENTY V ŠKOLSKOM LABORATÓRIU
ONDEJKOVIČOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5563 ISBN: 978-80-227-3547-6
Príručka/ FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 38 strán               Cena s DPH: 1,72 €
KATALÝZA V BEŽNOM ŽIVOTE
ONDEJKOVIČOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5564 ISBN: 978-80-227-3548-3
Príručka/ FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 97 strán               Cena s DPH: 4,07 €
DIAGNOSTIKA A REKONŠTRUKCIE DOPRAVNÝCH STAVIEB
BAČOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5565 ISBN: 978-80-227-3549-0
Skriptá/ SvF 1 vydanie
Rozsah: 163 strán               Cena s DPH: 5,44 €
DAYLIGHTING
In the exterior and in the interior
DARULA
Edičné číslo: 5566 ISBN: 978-80-227-3553-7
Skriptá/ SvF 1 vydanie
Rozsah: 113 strán               Cena s DPH: 5,29 €
UMELÁ INTELIGENCIA A KOGNITÍVNA VEDA 3
KVASNIČKA A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5567 ISBN: 978-80-227-3542-1
Monografia/ FIIT 1 vydanie
Rozsah: 407 strán               Cena s DPH: 8,26 €
CHÉMIA KOORDINAČNÝCH A ORGANOKOVOVÝCH ZLÚČENÍN
BOČA
Edičné číslo: 5568 ISBN: 978-80-227-3520-9
Monografia/ FCHPT 1. opravené vydanie
Rozsah: 297 strán               Cena s DPH: 9,92 €
PRAKTIKUM V ANALYTICKEJ CHÉMIE
HERCEGOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5569 ISBN: 978-80-227-3555-1
Skriptá/ FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 243 strán               Cena s DPH: 8,44 €
STAVEBNÁ MECHANIKA
Návody na cvičenia
PSOTNÝ, VÉGHOVÁ
Edičné číslo: 5570 ISBN: 978-80-227-3560-5
Skriptá/ SvF 1 vydanie
Rozsah: 133 strán               Cena s DPH: 4,52 €
VYBRANÉ KAPITOLY Z FINANČNÉHO TRHU
ZÁTROCHOVÁ
Edičné číslo: 5571 ISBN: 978-80-227-3566-7
Vysokoškolská učebnica/ ÚM 1 vydanie
Rozsah: 79 strán               Cena s DPH: 3,03 €
CHEMICKÉ TABUĽKY
VALIGURA A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5572 ISBN: 978-80-227-3565-0
Edícia príručiek/ FCHPT 2 vydanie
Rozsah: 456 strán               Cena s DPH: 9,39 €
DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO 
Návody na cvičenia
GÁBOR
Edičné číslo: 5573 ISBN: 978-80-227-3567-4
skriptá/ SvF 1 vydanie
Rozsah: 168 strán               Cena s DPH: 5,89 €
TECHNICKÁ MECHANIKA - STATIKA
ŽIARAN
Edičné číslo: 5574 ISBN: 978-80-227-3568-1
Vysokoškolská učebnica/ SjF 1 vydanie
Rozsah: 388 strán               Cena s DPH: 12,29 €
CHÉMIA POTRAVÍN
FODRAN A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5575 ISBN: 978-80-227-3569-8
Vysokoškolská učebnica/ FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 394 strán               Cena s DPH: 13,27 €
FYZIKA - PRAKTIKUM
LUKEŠ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5576 ISBN: 978-80-227-3570-4
Vysokoškolská učebnica/ FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 263 strán               Cena s DPH: 9,53 €
FYZIKA 2
Úlohy a testy
LUKEŠ, KLEIN
Edičné číslo: 5577 ISBN: 978-80-227-3571-1
Skriptá/ FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 155 strán               Cena s DPH: 7,40 €
ZVÁRACIE PROCESY A ZARIADENIA
KOLEŇÁK A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5579 ISBN: 978-80-227-3575-9
Vysokoškolská učebnica/ MTF 1 vydanie
Rozsah: 272 strán               Cena s DPH: 9,56 €
MATEMATIKA 1
ŠABO
Edičné číslo: 5580 ISBN: 978-80-227-3578-0
Vysokoškolská učebnica/ FCHPT 1 vydanie - 2 dotlač
Rozsah: 193 strán               Cena s DPH: 6,51 €
ANORGANICKÁ CHÉMIA
ŠIMA A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5581 ISBN: 978-80-227-3579-7
Vysokoškolská učebnica/ FCHPT 2 vydanie - 1 dotlač
Rozsah: 480 strán               Cena s DPH: 14,13 €
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
SCHREIBER A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5582 ISBN: 978-80-227-3586-5
Vysokoškolská učebnica/ MTF 1 vydanie 
Rozsah: 246 strán               Cena s DPH: 9,12 €
DYNAMIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
SOKOL, TVRDÁ
Edičné číslo: 5583 ISBN: 978-80-227-3587-2
Skriptá/ SvF 1 vydanie 
Rozsah: 212 strán               Cena s DPH: 7,69 €
RIADENIE RIZÍK V PODNIKU
CIBULKA
Edičné číslo: 5584 ISBN: 978-80-227-3588-9
Monografia/ MTF 1 vydanie 
Rozsah: 148 strán               Cena s DPH: 5,40 €
MATEMATIKA 1 
Zbierka úloh
JASEM, HORANSKÁ
Edičné číslo: 5586 ISBN: 978-80-227-3591-9
Skriptá/ FCHPT 1 vydanie - 2 dotlač 
Rozsah: 134 strán               Cena s DPH: 3,29 €
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ SÚSTAVY
Návody na cvičenia
ABRAHOIM, BORZOVIČ
Edičné číslo: 5587 ISBN: 978-80-227-3598-8
Skriptá/ SvF 1 vydanie 
Rozsah: 190 strán               Cena s DPH: 6,30 €
ANORGANICKÁ CHÉMIA
Praktikum
ONDREJKOVIČOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5588 ISBN: 978-80-227-3599-5
Vysokoškolská učebnica/ FCHPT 1 vydanie - 1 dotlač 
Rozsah: 237 strán               Cena s DPH: 9,10 €
MIKROBIOLÓGIA
HUDECOVÁ, ŠIMKOVIČ
Edičné číslo: 5589 ISBN: 978-80-227-3600-8
Vysokoškolská učebnica/ FCHPT 1 vydanie - 1 dotlač 
Rozsah: 266 strán               Cena s DPH: 7,12 €
ZÁKLADY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
PROUSEK, ČÍK
Edičné číslo: 5590 ISBN: 978-80-227-3601-5
Vysokoškolská učebnica/ FCHPT 3 vydanie
Rozsah: 212 strán               Cena s DPH: 6,77 €
MATERIÁLOGRAFIA
HRIVŇÁKOVÁ, HRIVŇÁK
Edičné číslo: 5591 ISBN: 978-80-227-3606-0
Vysokoškolská učebnica/ MTF 1 vydanie
Rozsah: 363 strán               Cena s DPH: 12,74 €
ENGLISH IN MECHANICAL ENGINEERING
KUCHÁRIKOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5592 ISBN: 978-80-227-3607-7
Vysokoškolská učebnica/ SjF 1 vydanie
Rozsah: 198 strán               Cena s DPH: 7,12 €
FYZIKA 1 a 2, CD nosič k publikácii 5577
ILČIN, MATIS
Edičné číslo: 5593 ISBN: 978-80-227-3611-4
FCHPT 1 vydanie
Rozsah:             Cena s DPH: –-
ORGANICKÉ MATERIÁLY PRE ELEKTRONIKU, 
OPTOELEKTRONIKU A SENZORIKU
Aplikácia moderných spektroelektrochemických techník 
a metód počítačovej chémie
RAPTA, LUKEŠ
Edičné číslo: 5594 ISBN: 978-80-227-3617-6
Monografia/FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 200 strán               Cena s DPH: 7,06 €
ZAKLADANIE STAVIEB
Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy
FRANKOVSKÁ, SÚĽOVSKÁ, TURČEK
Edičné číslo: 5595 ISBN: 978-80-227-3622-0
Skriptá/ SvF 1 vydanie
Rozsah: 162 strán               Cena s DPH: 5,69 €
MODELOVANIE A SIMULÁCIA V DOPRAVNEJ TECHNIKE
MAGDOLEN
Edičné číslo: 5596 ISBN: 978-80-227-3624-4
Skriptá/ SjF 1 vydanie
Rozsah: 87 strán               Cena s DPH: 3,07 €
NAVRHOVANIE MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV
MAGDOLEN
Edičné číslo: 5597 ISBN: 978-80-227-3630-5
Skriptá/ SjF 1 vydanie
Rozsah: 83 strán               Cena s DPH: 3,00 €
INJEKTORY A EJEKTORY
VAVRO, PECIAR
Edičné číslo: 5598 ISBN: 978-80-227-3634-3
Monografia/ SjF 1 vydanie
Rozsah: 56 strán               Cena s DPH: 2,14 €
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB 3
Strechy budov
OLÁH, RUSNÁK, URBÁNEK, ŽIAK
Edičné číslo: 5599 ISBN: 978-80-227-3635-0
Skriptá/ SvF 1 vydanie
Rozsah: 205 strán               Cena s DPH: 7,40 €
ELEKTRICKÉ STROJE
HŰTNER, KLUG
Edičné číslo: – ISBN: 978-80-227-3636-7
Edícia príručiek/ FEI 2 vydanie
Rozsah: 172 strán               Cena s DPH: 8,80 €