Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Publikácie z Vydavateľstva SPEKTRUM STU získali ocenenie

 

ZiaranSekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií. Sú medzi nimi aj dve knihy z Vydavateľstva SPEKTRUM STU, ktoré získali prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii prírodné a technické vedy. Ide o publikácie Industriál očami odborníkov/pamätníkov (autorky: Ing. arch. Nina Bartošová, PhD., a PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.) a Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie (autor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.). Publikáciu Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie si možno objednať v e-shope Vydavateľstva SPEKTRUM STU.