Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Publikácie, ktoré sú na sklade (okrem zborníkov) si môžete zakúpiť, 
alebo objednať na jednotlivých fakultách nasledovne:
STAVEBNÁ FAKULTA STU
knihkupectvo JAGA GROUP, s. r. o.
ul. Imricha Karvaša 2 
811 07 Bratislava
tel:.: +421 2 52 92 59 89
STROJNÍCKA FAKULTA STU
knihkupectvo Partner Technic, s. r. o.
Námestie slobody 17
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 52 49 78 96
mobil: +421 905 581 693
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
knihkupectvo Malé centrum, s. r. o.
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: +421 2 52 93 11 22