Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave


Mgr. Regína Remenárová, riaditeľka
Vazovova 5
812 43 Bratislava
tel.:  0917 669 019
e-mail: regina.remenarova@stuba.sk

Bc. Eva Hotová
Tel.: 0917669456
e-mail: eva.hotova@stuba.sk