Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

pocitac soTouto cestou si Vás dovoľujeme informovať o kurzoch pre seniorov s názvom "Seniori online" na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

V spolupráci s Jednotou dôchodcov a Univerzitou tretieho veku pri STU sme sa rozhodli otvoriť našu počítačovú učebňu pre záujemcov o osvojenie si základov práce na počítači a využívanie internetu. Podmienkou účasti je vek nad 45 rokov. Poplatok 1,5 € za jednu vyučovaciu hodinu v trvaní 45 min. pokrýva všetky náklady.

Akcia "Seniori online" bude prebiehať v našej počítačovej učebni UD 104 v budove rektorátu STU na Vazovovej ulici 5 (oproti gymnáziu), kde sa dostanete autobusom 39, 94 zástavka Blumentál (Radlinského ulica), 39 Povraznícka (závisí od smeru), alebo električkou 2,3,5,7,8 zástavka Blumentál.

Seniori online je plánované ako stretávanie sa účastníkov pri počítačoch pripojených na internet. Postupne sa preberú témy, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Kurz bude prebiehať každý pondelok od 9.00 hod do 10.30 hod. Prihlásiť sa a začať chodiť je možné aj priebežne, avšak poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou za vopred stanovené obdobie.

Na kurze „Seniori online“ budú preberané nasledovné témy:

 • Základy obsluhy počítača (zapnutie, vypnutie, klávesnica, myš ..)
 • Ako prehliadať internet (vyhľadávanie zaujímavých informácií)
 • Ako používať e-mail (posielať elektronické správy)
 • Ako dostať fotografie zo smartfónu alebo fotoaparátu do počítača
 • Ako posielať fotografie e-mailom
 • Ostatné služby internetu (mapy, video a pod.)
 • Ako sa pripojiť na Internet doma a ako si zaviesť e-mail
 • Možnosti, nastavenia a riešenie problémov s prevádzkou internetu
 • Využívanie kancelárskych aplikácií a iných programov
 • Prehrávanie multimédií


Keďže každý účastník má sám k dispozícii počítač, je počet účastníkov na jednej hodine obmedzený. Ďalšie informácie Vám poskytneme:

 • telefonicky na čísle 0917 669 456, 
 • písomne na adrese Inštitút celoživotného vzdelávania, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 
 • e-mailom na eva.hotova@stuba.sk, 
 • osobne u pani Hotovej, ktorá Vám ochotne podá aj ďalšie podrobné informácie.

Zhrnutie

Kurz „Seniori online“ ponúka osvojenie si základov práce na počítači a využívanie internetu.

Každý účastník má sám k dispozícii počítač. Podmienkou účasti je vek nad 45 rokov. 
Kurzy prebiehajú každý v pondelok v čase od 9.00 hod . – 10 30 hod.  v učebni UD 104 na Vazovovej ul. V Bratislave.

Prihlásiť sa a začať chodiť je možné aj priebežne, avšak poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou za vopred stanovené obdobie.
Stretnutia majú klubový charakter, kde výklad prebieha prostredníctvom  lektora, ako i možnosti zapojenia sa účastníkov do diskusie.
Poplatok: 1,5 €/ vyučovaciu hodinu (1 vyučovacia hodina je 45 min.)

Kontakt: Eva Hotová, 0917 669 456, ICV STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.