Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Inštitút celoživotného vzdelávania STU sa stal spoluriešiteľom projektu Susedia (Neighbours), ktorý prebieha v rámci European Cooperation Projects - Grundtvig Training Courses.

Cieľom projekt je zvyšovať internetovú gramotnosť ľudí vo staršom veku. ICV s podporou tohto projektu organizuje vzdelávanie Seniori Online. V tomto semestri kurz začne 27.10.2008.

Seniori online:

  • Osvojenie si základov práce na počítači a využívanie internetu. Každý účastník má sám k dispozícii počítač. Podmienkou účasti je vek nad 45 rokov u žien a 50 rokov u mužov.
  • Zvýhodnený poplatok pre klubových členov je 15 Sk/h (0,5 €/h).
  • Príďte v pondelok od 9.00 do 16.00 do učebne UD 306 na Vazovovej. Prihlásiť sa a začať chodiť je možné priebežne. Trvanie stretnutí ani celkový rozsah nie je stanovený ani ohraničený.
  • Stretnutia majú klubový charakter, kde výklad prebieha prostredníctvom nielen lektora, ale i možnosti zapojenia sa účastníkov do diskusie.


Kontakt: Eva Hotová, 02/572 94 456, ICV STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Bližšie informácie o projekte možno nájsť na stránkach projektu (spsa.sk) ako aj na:

http://tretiveknalinke.blogspot.com/

http://moodle.spsa.sk (vstup do moodle len pre registrovaných tu )