Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Siahnite si

 

Základné informácie

medzinárodna konferencia

Celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike

sa uskutoční dňa 9. a 10. marca 2006 v aule Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
na Mýtnej ul. č. 36 v Bratislave

pod záštitou rektora Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc.,
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.

Cieľom konferencie je informovať širšiu odbornú verejnosť o súčasných trendoch celoživotného vzdelávania na Slovensku a v Čechách v európskom kontexte.

Konferenciu organizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) a s podporou projektov:

  • EULLearN - European University Lifelong Learning Network (tematická sieť programu Socrates Erasmus)
  • alfa-beta projet - (EU e-learning project)
  • SEN-NET - Seniors in Net (program Socrates Grundtvig )

Hlavné témy konferencie:

  • stav celoživotného vzdelávania so zameraním na univerzity,
  • vytvorenie Asociácie ďalšieho univerzitného vzdelávania v SR a prediskutovanie návrhu stanov Asociácie,
  • celoživotné vzdelávanie a e-learning,
  • celoživotné vzdelávanie seniorov a využívanie IKT.

Tešíme sa na Vašu účasť!