Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Web: http://icv.stuba.sk/

Mgr. Regína Remenárová, riaditeľka
tel.:  0917 669 019
e-mail: regina.remenarova@stuba.sk

Bc. Eva Hotová, útvar riaditeľa ICV
tel.: 0917 669 456
e-mail: eva.hotova@stuba.sk

doc. Ing. Ján Lešinský CSc., akademický riaditeľ Automotive MBA
tel.:0917 669 674
e-mail: jan.lesinsky@stuba.sk

  

číslo telefónu

klapka

Mgr. Regína Remenárová

0917 669 019

9019

Bc. Eva Hotová 

0917 669 456

9456

Ing. Miroslav Babinský

0917 669 548

9548

Ing. Martina Krbaťová

0917 669 526

9526

Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.

0917 669 198

9198

Mgr. Júlia Gajdošová

0917 669 549

9549

Jazykové centrum

0908 757 761