Prejsť na obsah
Návody
  1. Zvoľte "Nový e-mail".
  2. Z menu zvoľte "Podpis -> Podpisy...".
  3. Tlačidlom "Nový" pridáte názov podpisu.
  4. Podpis vložte do poľa a zvoľte OK.