Prejsť na obsah
Návody

Vytvorenie a pridanie e-mailového podpisu do e-mailového programu

E-mailové podpisy vytvorené podľa grafického manuálu používajú všetci pracovníci STU v komunikácii s externými partnermi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. E-mailové podpisy je možné vytvoriť pomocou elektronického generátora a následne vložiť do používaného e-mailového programu. 

Postup pre zhotovenie e-mailového podpisu pomocou generátora:

  1. Zadajte osobné údaje do generátora Generátor vizitiek a email podpisu.
  2. V položke "Výstup" zvoľte možnosť "HTML (pre e-mail podpis)".
  3. Stlačením tlačídla „Generovať“ sa vytvorí a zobrazí e-mailový podpis.
  4. Stlačením tlačidla "Skopírovať" pri požadovanej verzii e-mailového podpisu sa uloží obsah do schránky počítača.
  5. Následne vložte skopírovaný e-mailový podpis do používaného e-mailového programu alebo webového rozhrania (Webmail).