Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky
 1. Ako si zmením heslo?
  Poštový server stuba.sk využíva centrálnu autentifikáciu a správu užívateľov. To znamená, že na vstup do poštovej schránky musíte použiť heslo, ktoré používate na vstup do Informačného systému AIS. Heslo je možné zmeniť len v AIS!  "Nastavenie informačného systému / Zmena hesla".
 2. Ako mám postupovať v prípade ak zabudnem heslo?
  Kontaktujte príslušného systémového integrátora. Pridelí Vám nové heslo.
 3. Ako si presmerujem poštu na inú e-mailovú adresu?
  Po prihlásení na webmail, v menu "Filtre:" označte "Presmerovať všetky správy na:" a do políčka nižšie napíšte e-mailovú adresu, na ktorú bude pošta presmerovaná. "Ponechať kópiu" označte v tom prípade ak chcete uchovať kópiu presmerovanej pošty. Ak však veľkosť schránky presiahne povolenú kvótu, prestane fungovať aj preposielanie správ!!!
 4. Čo treba spraviť aby bolo možné namiesto WEB rozhrania používať napr. Mozilla Thunderbird, MS Outlook a pod?
  V poštovom klientovi treba v nastavení konta zmeniť: "Server pre prichádzajúcu poštu" na pop3/imap.stuba.sk a "Server pre odchádzajúcu poštu" na mail.stuba.sk. Samozrejme musí byť správne zadané aj "Názov konta" a "E-Mail Adresa" používateľa.
 5. Ako si môžem podľa potreby meniť jazykovú variantu web rozhrania.
  Jazyk rozhrania si môžete zmeniť po prihlásení kliknutím na menu "Nastavenia". V položke "Jazyk:" vyberte požadovanú jazykovú variantu rozhrania.  

   

 

Kontakt na administrátora.