Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Aktuálna verzia Ansys-u:

STU má zakúpenú licenciu SW ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500) t.j. 50 ks Research licencií a 500 ks Teaching licencií .

Licenčné podmienky:

Uvedený SW môžu zamestnanci STU – pedagógovia, výskumníci, doktorandi ako aj študenti používať na nekomerčné riešenie úloh podľa Licenčných podmienok  uvedených na G-disku STU : https://drive.google.com/drive/folders/1SqawkzGodpY_Qp4AZH9mSsXMQb9R2Q0r

SW ANSYS Academic sa môže použiť na:

  • študentská výuka
  • študentské projekty
  • študentské prezentácie

SW ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution  podľa licenčných podmienok sa nesmie použiť (alebo umožniť použitie programu) na komerčné účely, vrátane konzultácií.

Pozri aj Upozornenie pre užívateľov SW Ansys

 

Stiahnutie  a používanie SW:

       1. Pred sťahovaním SW musíte mať prístup na G- suite STU ! Na prístup do G-Suite STU postupujte podľa návodov:

https://www.stuba.sk/navody/gsuite/

https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/cinnosti-a-sluzby/g-suite-for-education.html?page_id=13152

Upozornenie:  Musíte sa prihlásiť Google účtom domény STU t.j. s použitím e-mail konta  domény „@stuba.sk“  !

       2. Vyplňte formulár   "Žiadosť o používanie SW Ansys Multiphysics Campus" , ktorý je na G-disku STU :

    https://drive.google.com/drive/folders/1kIq8iJyCs6h5ldMt81-lIiZA5DvoFSmR

https://docs.google.com/forms/d/1LuBEO_iO3UhANJjplyJYGPrMQMq1NxypOnmR_2ZgkVY/edit

   SW Ansys si môžete stiahnúť z G-disku STU : https://drive.google.com/drive/folders/1-6vpPX40ddl_xuHEnm-xHGcMJZ3sqtq8

Tu sú najnovšie a aj staršie verzie SW Ansys .

Pred inštaláciou a používaním  SW Ansys prečítajte si licenčné podmienky : https://drive.google.com/drive/folders/1SqawkzGodpY_Qp4AZH9mSsXMQb9R2Q0r

Upozornenie:

Pri inštalácii SW Ansys neinštalujte „ SW pre licenčný manager“ !!!

Archív zo seminárov AUM :

Zborníky zo seminárov a konferencií AUM (Ansys Users Meeting) si môžete pozrieť tu.

Užitočné odkazy na weby o ANSYS-e :