Prejsť na obsah
Univerzitné pracoviská


Rektorát STU (R STU)

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 470 507
fax: 02/52 49 45 22


Centrum výpočtovej techniky STU (CVT STU)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0918 669 191
fax: 02/52 49 80 94


Archív STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 486-9
fax: 02/52 49 45 22


Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 02/52 96 44 89, 52 49 66 88


Inštitút celoživotného vzdelávania STU (ICV STU)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 456
fax: 02/52 49 45 22


Ústav manažmentu STU (ÚM STU)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1


Know-how centrum STU (KHC STU)

Pracoviská

Univerzitný technologický inkubátor
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
tel.: 02/49 21 24 91-2

Kancelária spolupráce s praxou
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 217 


Projektové stredisko STU (PS STU)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: +421 905 666 688
e-mail: lucia.uhorskaiova@stuba.skUniverzitný vedecký park  STU (UVP STU)

Centrá excelentnosti