Prejsť na obsah
Študenti

Vážení študenti,

V Poradenskom centre STU budeme počas dištančnej výučby poskytovať individuálne poradenské služby online. Objednať sa môžete na: poradenske.centrum@stuba.sk

V súvislosti s otázkami, ktoré vás trápia v tomto období, môžete kontaktovať aj internetové linky dôvery.  Odborníci  vyškolení na zvládanie podobných situácií ako je táto aktuálna, sú pripravení poskytnúť Vám konzultáciu či psychologickú pomoc prostredníctvom chatu alebo emailu nonstop - bezplatne a anonymne.

Krízová linka pomoci

Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?
Sme tu pre Vás 24/7.

https://www.krizovalinkapomoci.sk/

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí
https://ipcko.sk/
https://ipcko.sk/pritomnost-koronavirusu-na-internetovej-linke-dovery-ipcko-sk/

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím:
https://dobralinka.sk/

POMOC EXISTUJE – KONTAKTY NA LINKY POMOCI 

Hlavným poslaním Poradenského centra STU je organizačná, koordinačná, vzdelávacia a poradenská činnosť zameraná na vytváranie prístupného akademického prostredia a zodpovedajúcich podmienok pre študentov so špecifickými potrebami na STU a pre uchádzačov o štúdium na STU, a to bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Služby PC STU sú určené najmä pre študentov STU, ako aj pre uchádzačov o štúdium na STU, pre vysokoškolských pedagógov a ostatných zamestnancov STU v súvislosti so špecifickými potrebami študentov STU a uchádzačov o štúdium na STU

Poradenské centrum STU v súlade so svojim hlavným poslaním vykonáva najmä nasledovné činnosti:

a)zabezpečovanie odborného poradenstva pre študentov STU, uchádzačov o štúdium na STU, koordinátorov, vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov STU v oblasti špecifických potrieb študentov,

b)poskytovanie aktívnej podpory vysokoškolským učiteľom STU, v bezprostrednej reakcii na ich potreby, pri aplikovaní alternatívnych prístupných metód výučby, ako aj v uplatňovaní vhodných foriem pre komunikáciu so študentmi STU so špecifickými potrebami,

c)vykonávanie vzdelávacej činnosti, organizovanie seminárov, webinárov a školení so zameraním na tvorbu prístupného akademického prostredia, vrátane podporných služieb, asistenčných pomôcok a technológií pre študentov STU so špecifickými potrebami,

e)zabezpečovanie a koordinovanie študijnej, technickej a materiálnej podpory pre študentov so špecifickými potrebami na STU, vrátane študijných materiálov v prístupnej alternatívnej forme, asistenčných pomôcok a technológií na jednotlivých fakultách STU.

f)kariérové poradenstvo

Organizačný poriadok Poradenského centra STU

Odborné poradenstvo:
PO - PI  9:00 - 15:00
PhDr. Mariena Talapko
tel. : +421 948 125 728
Rektorát STU, Vazovova 5 (2. posch., č. m. 314)

Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom:

poradenske.centrum@stuba.sk 


PROGRAM BUDDY´S DOBROVOĽNÍK

Poradenské centrum STU od nového akademického roka 2022/2023 spúšťa nový program BUDDY´S.

Zapojiť sa môžu študenti STU zo všetkých fakúlt.

Kliknite pre viac informácií o programe.

  

Pripravované podujatia

Webinár "Príprava na pracovný pohovor " 08.04.2022  11:00 - 12:15 a 13.04.2022  16:00 - 17:15 (prostredníctvom GoogleMeet)

Uskutočnené podujatia

2021/2022

2020/2021 

2019/2020