Prejsť na obsah
Študenti

Hlavným poslaním Poradenského centra STU je organizačná, koordinačná, vzdelávacia a poradenská činnosť zameraná na vytváranie prístupného akademického prostredia a zodpovedajúcich podmienok pre študentov so špecifickými potrebami na STU a pre uchádzačov o štúdium na STU, a to bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Služby PC STU sú určené najmä pre študentov STU, ako aj pre uchádzačov o štúdium na STU, pre vysokoškolských pedagógov a ostatných zamestnancov STU v súvislosti so špecifickými potrebami študentov STU a uchádzačov o štúdium na STU

Poradenské centrum STU v súlade so svojim hlavným poslaním vykonáva najmä nasledovné činnosti:

a)zabezpečovanie odborného poradenstva pre študentov STU, uchádzačov o štúdium na STU, koordinátorov, vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov STU v oblasti špecifických potrieb študentov,

b)poskytovanie aktívnej podpory vysokoškolským učiteľom STU, v bezprostrednej reakcii na ich potreby, pri aplikovaní alternatívnych prístupných metód výučby, ako aj v uplatňovaní vhodných foriem pre komunikáciu so študentmi STU so špecifickými potrebami,

c)vykonávanie vzdelávacej činnosti, organizovanie seminárov, webinárov a školení so zameraním na tvorbu prístupného akademického prostredia, vrátane podporných služieb, asistenčných pomôcok a technológií pre študentov STU so špecifickými potrebami,

e)zabezpečovanie a koordinovanie študijnej, technickej a materiálnej podpory pre študentov so špecifickými potrebami na STU, vrátane študijných materiálov v prístupnej alternatívnej forme, asistenčných pomôcok a technológií na jednotlivých fakultách STU.

f)kariérové poradenstvo

Organizačný poriadok Poradenského centra STU

Odborné poradenstvo:
PO - PI  9:00 - 15:00
PhDr. Mariena Bartúnková
tel. : +421 948 125 728
Rektorát STU, Vazovova 5 (2. posch., č. m. 314)

Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom:

mariena.bartunkova@stuba.sk

poradenske.centrum@stuba.sk


 Pripravované podujatia

Webinár "" (prostredníctvom Googe Meet)

 

Uskutočnené podujatia

Webinár "Orientácia na trhu práce" - 29.07.2020, 10:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Pracovný pohovor" - 24.07.2020, 10:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Mechanizmus pôsobenia denného stresu" - 15.07.2020, 13:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Orientácia na trhu práce" - 25.06.2020, 10:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Komunikačné zručnosti" - 18.06.2020, 13:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Časový manažment počas skúškového obdobia" - 10.06.2020, 10:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Časový manažment - stanovenie cieľov" - 11.06.2020, 10:00 (prostredníctvom Googe Meet) 

Webinár "Metódy efektívneho učenia" - 04.06.2020, 09:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Orientácia na trhu práce" - 28.05.2020, 14:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Metódy efektívneho učenia" - 22.05. 2020, 10:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Časový manažment počas skúškového obdobia" - 14.05. 2020, 15:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Časový manažment - stanovenie priorít" - 07.05. 2020, 15:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Časový manažment - stanovenie cieľov" - 29. 4. 2020, 15:00 (prostredníctvom Googe Meet)