Prejsť na obsah
Uchádzači
 
Každý uchádzač o štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou strednou, prípadne vysokou školou.