Prejsť na obsah
Verejnosť

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií. Do súťaže sa môžu prihlásiť nielen domáci autori z prostredia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale aj externí autori z mimouniverzitného prostredia. Základnou podmienkou je zaujímavo a populárne spracovaný obsah diela korešpondujúci s vyhlásenou témou. Diela, ktoré budú prihlásené formou žiadosti o vydanie publikácie do 31. augusta 2018, posúdi komisia vydavateľstva a po splnení všetkých podmienok, vyplývajúcich z pravidiel výzvy, majú šancu na vydanie.

Podrobnosti k výzvam a žiadosti na vyplnenie stiahnete tu:

  1. Výzva na vydanie publikácie na tému „Korene technického vzdelávania na Slovensku“
  2. Výzva na vydanie publikácie na tému „Slovenská ľudová tvorivosť (remeslá, technológie, využívanie prírodných materiálov)“
  3. Výzva na vydanie publikácie na tému „Zaujímavé slovenské technické diela“
  4. Výzva na vydanie publikácie na tému „Chémia okolo nás“