Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Vážení študenti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v súlade s harmonogramom činností v rámci grantu Erasmus+ sa otvoril systém AIS pre prihlasovanie študentov na študijné mobility v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/19.

Termíny, v ktorých sa študenti jednotlivých fakúlt môžu na študijný pobyt prihlásiť, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Fakulta/ústav*  

Podanie prihlášky cez Akademický informačný systém (AIS) STU  

Začiatok  

Koniec    

SvF

1. kolo: 20.11.2017

2. kolo: 22.1.2018

21.1.2018

31.1.2018

SjF

1.12.2017

31.1.2018

FEI

1.12.2017

31.1.2018

FCHPT

1.12.2017

31.1.2018

FA

1.12.2017

31.1.2018

MTF

1.12.2017

31.1.2018

FIIT

1.12.2017

31.1.2018

UM

1.12.2017

31.1.2018

*pod skratkou fakulty je odklik na informácie o kritériach výberového konania a ďalšie informácie

Pre bližšie informácie o termínoch a postupoch prihlasovania kontaktujte prosím svojich Erasmus+ fakultných koordinátorov.