Prejsť na obsah
Verejnosť

Päťdesiatka stredoškolákov zo škôl z celého Slovenska začne tento školský rok neskôr. Rozhodli sa totiž vyskúšať, čo ich čaká, keď budú študovať na univerzite.  

Namiesto do školy tak dnes - 5. septembra nastúpili na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Budú bývať na internáte, stravovať  sa v menze, cestovať povestnou 39-nou...

To všetko v rámci Letnej univerzity pre stredoškolákov, ktorú STU organizuje už po 10. raz.

 Letná univerzita pre stredoškolákov na STU

„Počas troch dní na  univerzite budú stredoškolákov sprevádzať naši študenti, veď od koho iného by sa najlepšie dozvedeli, ako to na STU funguje. Pýtať sa môžu na čokoľvek. Zo skúsenosti ich však každoročne zaujímajú najmä prijímačky, potom ako vyzerajú naše internáty a či študenti na škole riešia aktuálne témy a praktické projekty. Program máme nabitý a počíta sa doslova každá minúta. Počas dňa čakajú na študentov prezentácie a prednášky priamo na fakultách a prehliadky laboratórií. A večer praktické technické a IT workshopy, ktoré pripravujú naši študenti,“ hovorí Zuzana Mokošová z STU, ktorá program Letnej univerzity pre stredoškolákov (LUS) každoročne koordinuje.

Letná univerzita na STU prebieha vždy prvý septembrový týždeň. Počas 9 ročníkov sa jej zúčastnilo už vyše 600 stredoškolákov z celého Slovenska. Nemalá časť z nich v súčasnosti študuje na fakultách STU, niektorí už za tie roky štúdium úspešne ukončili. Program tento rok začína 5. septembra dopoludnia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, popoludní sa študenti presunú do Bratislavy. Bývať budú na internáte Mladá Garda.

Letná univerzita pre stredoškolákov STU stredoškoláci pri prehliadke laboratórií Študenti pri prehliadke prvej fakulty - Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, v Univerzitnom vedeckom parku - v pracovisku pre výskum materiálov SlovakION.

To najlepšie čo mi LUS-ka poskytla, bolo, že som si mohla vyskúšať život na vysokej škole. Pamätám si na svoje prvé „vysokoškolské“ prednášky, ktorými program odštartoval. Prvýkrát som sedela vo veľkej aule a vysokoškolský profesor nám pomocou obyčajných predmetov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, priblížil rôzne fyzikálne a matematické zákony. Najprv  nám zahral na gitare. Nikdy by som nepovedala, že obyčajné hranie na gitare skrýva v sebe toľko fyziky. Vtedy som si uvedomila, že študovať techniku, je správne rozhodnutie, keďže matematika, fyzika či informatika sa skrýva za všetkým. Zaujímavé boli aj workshopy, ktoré pripravili študenti STU. Chemici pripravili  pokusy -  napríklad ako zapáliť eurobankovku bez toho, aby sa čo i len trošku zničila. So študentmi informatiky  sme lúštili kôdy a šifry a so študentmi z Materiálovotechnologickej fakulty  sme sa snažili vytvoriť pevný a kreatívny obal pre vajíčko , ktoré sme následne vyhadzovali z okna a pozorovali, či dopadne bez prasknutia,“ hovorí Karin Maliniaková  z Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Sama Letnú univerzitu pre stredoškolákov absolvovala a na tomto ročníku bude sprevádzať študentov a pripravovať workshopy.

Letná univerzita pre stredoškolákov na chemickej FCHPT STUNa FCHPT si stredoškoláci vyskúšali i výrobu kozmetiky.

Letná univerzita pre stredoškolákov STU

Stredoškoláci pri večerných workshopoch so študentmi STU na ŠD Mladá garda.

LUS 2018 skonči 7. 9.  tradičným odovzdávaním ambasádorských dekrétov v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici v Bratislave. Stredoškoláci sa tak stanú „ambasádormi“ STU, ktorí majú medzi rovesníkmi šíriť povedomie o tom, že štúdium techniky a informatiky má význam pre ich budúcnosť. LUS každoročne podporuje Fond pre rozvoj bytového hospodárstva PSS, a.s.

Program Letnej univerzity pre stredoškolákov

Letná univerzita pre stredoškolákov na STU - Fakulta elektrotechniky a informatiky   Študenti počas návštevy Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.