Prejsť na obsah
Verejnosť

Dovoľujeme si upozorniť študentov STU tretieho stupňa, docentov, profesorov a výskumných pracovníkov na termíny nových výziev.

 

Program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov:

Termín vyhlásenia výzvy: 22. február 2019

Konečný termín na predkladanie žiadostí: 29. marec 2019, 13.00 hod.

Výzva 2019 - Žiadosť o grant

Smernica 7/2015-SR 

 

Postdoktorandské výskumné pobyty na STU:

Termín vyhlásenia výzvy: 22. február 2019

Uzávierka podávania návrhov: 30. 04. 2019

Výzva 2019 - Žiadosť o grant

Smernica 6/2014 – SR