Prejsť na obsah
Verejnosť

Viacerých odborníkov sme sa spýtali, či sa po príchode sietí 5G zvýši expozícia obyvateľstva elektromagnetickému žiareniu.

Čo sa bude diať s príchodom 5G
Príchod 5G bude pre celé telekomunikačné odvetvie zásadnou zmenou. Čo to ale bude znamenať v praxi? Počas štartu testovacej prevádzky 5G siete predstaviteľ operátora 4ka skonštatoval, že pre 5G sa nebudú využívať žiadne frekvencie, ktoré by neboli využívané už dnes. A má pravdu. Avšak zmení sa spôsob využívania.
Dnes napríklad v pásme 700 MHz vysielajú (zväčša) väčšie televízne vysielače. Majú výkony v desiatkach až stovkách kilowattov, avšak sú umiestnené na kopcoch nad mestami. Vyžarujú teda oveľa viac, avšak nastavené sú tak, aby pokrývali veľké územia.
„Keď máte jeden silný vysielač, musí dosvietiť všade. To ale samozrejme nejde, lebo máte tienenie, odrazy, interferencie. Čiže ten vyžiarený výkon je rozložený veľmi nerovnomerne. Niekde je expozícia vyššia, niekde nižšia a nezáleží to len od vzdialenosti od vysielača,“ vysvetľuje profesor Peter Ballo z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Zato operátorské vysielače, ktoré s príchodom 5G celkom určite pribudnú na strechách aj iných miestach, majú podstatne menšie výkony ako televízne vysielače (zvyčajne do 200 W). Sú však rozmiestnené hustejšie. „Keď máte veľa malých vysielačov, ktoré vysielajú s nízkym výkonom, tak je expozícia podstatne rovnomernejšia. Úplne najlepšie by bolo, keby bol na každom rohu slabučký vysielač. Vtedy máte relatívne nízku intenzitu a všade rovnakú,“ popisuje stav profesor Ballo.
„Úplne najlepšie by bolo, keby bol na každom rohu slabučký vysielač. Vtedy máte relatívne nízku intenzitu a všade rovnakú,“ hovorí profesor Peter Ballo.
Na to, aby operátori vybudovali plnohodnotné pokrytie sieťami 5G, budú musieť pribudnúť nové základňové stanice. V praxi ale úroveň expozície elektromagnetickým poľom nezáleží iba od počtu staníc, ale predovšetkým od vyžiareného výkonu.
Práve vyžiarený výkon je to úplne najdôležitejšie, o čo pri budovaní bezdrôtových komunikačných sietí a celkovo pri téme elektromagnetických polí ide, zhodujú sa všetci oslovení odborníci. „Zoberte si klasickú mikrovlnku, ktorá ohrieva potraviny elektromagnetickou energiou. Na to, aby ste reálne niečo zohriali, potrebujete povedzme 700, možno 1000 wattov. A teraz sa pozrite, koľko (vyžiareného výkonu, pozn. red.) má mobil a koľko majú vysielače operátorov na strechách. Tam sa bavíme o veľmi nízkych hodnotách,“ popisuje základný princíp profesor Ivan Kotuliak z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.


Viac si prečítate na:
https://zive.aktuality.sk/clanok/142776/5G-skodlivost-zdravie-ziarenie