Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Strojnícka fakulta

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky

Názov vzdelávacieho programu/modulu Kurz programovania CNC výrobných strojov
Profil absolventa

Absolvent je schopný  zvládnuť náročné úlohy v oblasti teórie obrábania, rezných materiálov, programovania CNC obrábacích strojov a hodnotenia kvality vyrobeného povrchu.

Pracovníci so získanými znalosťami nájdu uplatnenie vo výrobách s CNC výrobnými strojmi ako aj v útvaroch technologickej prípravy výroby.

Osnova

1.   Základy procesu obrábania, uhly na nástroji, parametre pri obrábaní, výber rezných podmienok.
2.   Rezné nástroje pre CNC stroje, povlaky.
3.   Základy stavby CNC strojov, pohony, odmeriavanie zásobníky nástrojov
4.   Čítanie konštrukčného výkresu, tvorba technologického postupu pre CNC stroje.
5.   Príkazy na programovanie CNC strojov, tvorba programu, korekcie nástrojov, vyrobenie súčiastky.
6.   Ukážka CAD/CAM systémov, meranie rozmerov súčiastok na súradnicových meracích strojoch.

Odborný garant doc. Ing. Marian Králik, CSc.
Organizačný garant doc. Ing. Marian Králik, CSc. Ing. Ivan Morávek Tel.: 0907 415 216
Email: ivan.moravek@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 45 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Cena 500,00 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Absolvent TU
Odbor Strojárstvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!