Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Ústav súdneho znalectva

Názov vzdelávacieho programu/modulu Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov
Profil absolventa

Absolvent získa potrebné vedomosti z aktuálnych aj špecifických otázok znaleckej činnosti.

Osnova

Celoživotné vzdelávanie občanov v znaleckej a posudkovej činnosti podľa špecializovaných požiadaviek platnej legislatívy pre spracovateľov odborných a znaleckých posudkov prostredníctvom konferencií, tzv. „Klubových štvrtkov“.

Členovia klubu majú možnosť e-mailom zaslať problém, otázku alebo názor, ktorý následne anonymne analyzujeme na nasledujúcom stretnutí. Zároveň majú možnosť navrhnúť témy, ktoré by mali byť odprednášané.

Aktualizácia právnych predpisov, technických noriem a iných predpisov súvisiacich so znaleckou činnosťou.

Odborný garant doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Organizačný garant Ing. Silvia Gregušová, PhD. Tel.: 02 32888 701
Email: usz@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 12 hodín Forma: prednášky
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave, rekreačné stredisko Kočovce
Cena 130 € s DPH
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Znalec
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Znalec
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!